Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Feliks Kaczanowski

Feliks Kaczanowski urodził się w 1909 roku, zmarł w 1984 roku. Fotograf, prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1949–1953. Prywatnie optyk, właściciel zakładu optycznego przy Krakowskim Przedmieściu 23. Był jedną z ważniejszych postaci międzywojennego i powojennego lubelskiego środowiska fotograficznego. Korzenie jego pasji fotograficznej sięgają ruchu fotoamatorskiego. Feliks Kaczanowski mieszkał wraz z rodziną w kamienicy przy ulicy Siennej 27.

Panorama Kalinowszczyzny z oraczem
Panorama Kalinowszczyzny z oraczem

 

Miłośnik Lublina

 

O tym, w jaki sposób pracował Feliks Kaczanowski mówiła po latach jego córka: „Ojciec zazwyczaj pracował w nocy. Jeśli wywoływał zdjęcia w dzień, to zasłaniał szczelnie okna kołdrą i kocami, a rodzina skazana była na zamknięcie w pokoju. Kuchnia bowiem była pomieszczeniem przejściowym i wchodziło się przez nią do domu. Sesja w kuchni-ciemni trwała kilka godzin. Każdym zdjęciem trzeba było się pobawić, wykadrować coś lub powiększyć”. Takie warunki pracy były zresztą wówczas u fotografów lubelskich dosyć powszechne, o czym wspominał m.in. Edward Hartwig. Feliks Kaczanowski był miłośnikiem Lublina, a także oddanym działaczem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego niemal od początków jego powstania. Znak Towarzystwa figurował w witrynie jego zakładu optycznego przy Krakowskim Przedmieściu 23.