Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Aktualności: 25.10.19. Scriptores nr 48 "Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939"

Pracownia Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na spotkanie poświęcone historii lubelskiej fotografii. „Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939”. Podczas spotkania zaprezentujemy nowy, 48. numer czasopisma „Scriptores” oraz serwis internetowy Pracowni Ikonografii " Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" poświęcony lubelskiej fotografii.

Aktualności: 25.10.19. Scriptores nr 48 "Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939"

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie

 

Kolejny numer czasopisma „Scriptores” to opowieść o lubelskiej fotografii. „Wynalazek fotografii w połowie XIX wieku dał zupełnie nowe możliwości opowiadania świata. Najniezwyklejsze w nim jest to, że fotografia w jakimś sensie zatrzymuje czas, jest oknem, przez które możemy oglądać przeszłość” – pisze we wstępie do publikacji Tomasz Pietrasiewicz – pomysłodawca wydawnictwa.

 

Data: 25 października 2019 roku

Godzina:  17:00

Miejsce: sala czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

W programie spotkania:

- prezentacja 48 numeru czasopisma „Scriptores” pt. „Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939”

- prezentacja nowego serwisu internetowego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” poświęconego lubelskiej fotografii

- wystawa materiałów archiwalnych z Archiwum Hartwigów.