Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

4 czerwca w kolekcji fotografii "Kuriera lubelskiego"

Zwieńczeniem kampanii wyborczej "Solidarności" w Lublinie był dzień 4 czerwca 1989 roku – czas głosowania. Niniejsza kolekcja fotografii autorstwa Macieja Kaczanowskiego i Jana Trembeckiego z kolekcji Kuriera Lubelskiego przedstawia obraz lubelskich Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie I tury wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.

I tura wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku w Polsce
Widok na wejście do lokalu wyborczego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 165 na osiedlu XXX-lecia w Lublinie podczas głosowania w I turze wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.

 

Pierwsze częściowo niezależne wybory - Obwodowe Komisje wyborcze

 

W niedzielę 4 czerwca 1989 roku w całej Polsce otworzono lokale wyborcze. Pomimo niewysokiej frekwencji, pesymistycznych nastrojów wśród polityków opozycji i polskiego społeczeństwa, I tura wyborów parlamentarnych okazała się niebywałym sukcesem dającym Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność" realne szanse na całkowite zwycięstwo nad PZPR. Ze 161 miejsc w Sejmie dostępnych w wolnych wyborach, w pierwszej turze opozycja zdobyła 160, a pozostały kandydat przeszedł do drugiej tury. Ze 100 miejsc w Senacie w pierwszej turze kandydaci „Solidarności” obsadzili 92, o pozostałych mandatach również miała rozstrzygnąć druga tura. Kandydaci PZPR zajmujący 65 procent zagwarantowanych Okrągłym Stołem nie otrzymali więcej niż kilka procent głosów. Wobec porażki, władze komunistyczne podjęły działania dezinformacyjne oraz zastraszyły polityków opozycji, co doprowadziło do niezgodnej z prawem zmiany ordynacji wyborczej na korzyść PZPR. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 18 czerwca, „Solidarność” zdobyła ostatni, brakujący mandat poselski.

 

 

Pamiętam pierwsze wolne wybory w 1989 roku, bo byłem wtedy w komisji wyborczej. Dla komunistów był to szok, nie spodziewali się tego. Był taki ze mną kolega w komisji i mówi: „To tacy jesteście!” - bo przegrali wtedy. Myśmy byli w komisji, ja byłem zastępcą przewodniczącego komisji wojewódzkiej, byłem w SD dlatego byłem zastępcą, bo z PSL-u ktoś był i z SD także. Komisja była porządna, czuwaliśmy nad wszystkim żeby było jak należy, żeby ekscesów żadnych nie było.

 

 

 

 

I tura wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku w Polsce
I tura wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku w Polsce

 

 [...] w wyborach w 1989 roku byłem członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej do Senatu. Pamiętam, jak w lubelskim Ratuszu już po północy odbieraliśmy protokoły od poszczególnych komisji obwodowych. Wtedy jeszcze nie było żadnej elektronicznej formuły zliczania głosów, nie było sondaży, tak jak teraz, kiedy w zasadzie z momentem zakończenia głosowania od razu są wstępne wyniki. Wtedy wiedzę o wyniku wyborów zdobywaliśmy z poszczególnych protokołów, które spływały późną nocą czy też nad ranem. Obraz wyłaniał się jednoznaczny.

 

 

"Spieraliśmy się o to, kto wrzuca kartę do głosowania" - relacja Michała Przeciechowskiego