Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

3 maja

3 Maja 1982 roku pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim
3 Maja 1982 roku pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim

Przerażenie

 

Wyszedł kilkutysięczny tłum (bo ludzi było pełno nie tylko w Katedrze, ale i na placu) z nadzieją dotarcia do Pomnika Konstytucji 3 maja. Na wysokości Kościoła Świętego Ducha wojsko, z kałasznikowami na piersiach [...] próbowało zagrodzić przejście demonstrantom. [...] Ci młodzi chłopcy (żołnierze) byli przerażeni. Nikomu z nich nie przyszło do głowy, żeby używać broni. Prawdopodobnie nawet nie mieli amunicji, a karabiny trzymali pod pachą dla postrachu. Nie wiem, co było dalej z tymi żołnierzami. Tłum przeszedł.

 

 

Pomnik

 

 

Braliśmy udział [w tym], jak przestawiano pomnik Konstytucji 3 Maja. Ten pomnik został ustawiony tuż przy ubikacji przy [ulicy] 3 Maja, więc przestawiono go nareszcie na plac Litewski, to było w okresie „Solidarności”, znaczy [19]81 rok. I wtedy taki znany rzeźbiarz wyrzeźbił tego orła, [którego] ustawiono na tym pomniczku. [Była to] dla nas ogromna [radość, że] nareszcie ten pomnik stoi z powrotem w tym miejscu...

 

Odbudowa pomnika Konstytucji 3 Maja w Lublinie
Odbudowa pomnika Konstytucji 3 Maja w Lublinie