The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

עיירות קטנות במחוז לובלין: מילון מונחים

 .רשימת מונחים המשמשים לתיאור המורשת התרבותית של יישוב

פונדק/ בית מרזחDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

 עבור המקומיים, פונדק או בית מרזח היה מקום המגש והשיחה; עבור נוסעים, זה היה מקום לנוח, לאכול ולישון. במקור, פונדקים היו מבני עץ שמוקמו בכיכר השוק או במרכז העיר וכללו חדר אחד גדול; מאוחר יותר הם הורחבו ונוספו להם חדרי אירוח, אורוות ומקום לעגלות. ניתן להבדיל בין שני סוגים: פונדק בצורת 'טי' עם אולם כניסה בציר המבנה ופונדק מלבני עם כניסה המובילה דרך אכסדרה בקיר עם גמלון. אכסדרות וגגות גבוהים היו סימן היכר שגרם לפונדקים לבלוט בין שאר בתי השכונה. היו להם בדרך כלל גגות גמלוניים, עם גמלון מקוטע וגגות בעלי שיפוע כפול. לעתים קרובות היו להם גגות מרעפי עץ; גגות סכך היו פחות נפוצים. האכסדרה נחה על עמודים. פונדקים לא היו בנויים מלבנים ואבן עד סוף המאה ה-17. ניתן לראות פונדקים שנשמרו עד היום בסטולפי

.וירוסלב

 

בית מרחץDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

 מבנה שמשמש כמקום רחצה ציבורי. לעיירות במחוז לובלין היו לעתים קרובת שני בתי מרחץ: בית מרחץ כללי ובית מרחץ יהודי. בית המרחץ היהודי נקרא מקווה. בתי מרחץ נשמרו, בין היתר

.בלוברטוב ולוקוב

 

 

 

 

טירהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .מעון מבוצר של הרשויות החילוניות או רשויות הכנסיה עם אולמות מרשימים וחדרים פונקציונליים

בית עלמין/בית קברותDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מקום קבורת המתים. ניתן להבחין בין כמה סוגים של בתי קברות: בתי קברות דתיים (רומי-קתולי, נוצרי אורתודוכסי, יהודי), בתי קברות לצד הכנסיה, בתי קברות צבאיים, קברי אחים, בתי קברות של קורבנות מגיפות. ראוי לציין את שערי בתי הקברות המסמלים את המעבר ממוות לחיי נצח; הם בדרך כלל עשויים לבנים או אבן וכוללים שער גבוה באמצע המוקף בשערים קטנים

.יותר

 

כנסיהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  כנסיה היא מבנה דתי נוצרי, מקום של פולחן דתי, בנוי בסגנון אדריכלי מסוים בהתאם לדרישות פולחניות. לעתים קרובות ביותר כנסיות נבנו על פי תכנית של צלב לטיני, עם פרוזדור, מקום למקהלה, מעבר ומזבח הפונה למזרח. הקאנון של כנסיה נוצרית שפותח באזור הים התיכון השתנה בהתאם לסגנון הרווח  וגורמים מקומיים. כנסיות רומיות-קתוליות הן הצורות הנפוצות ביותר של אדריכלות נוצרית במחוז לובלין, אשר תואמות את התבנית הדתית של האוכלוסיה. כנסיית סיינט סטניסלאוס בפיוטראבין (1440-1441) נחשבת לכנסיית הלבנים העתיקה ביותר במחוז. מחוז

.לובלין נמצא על מפת האדריכלות של פולין הודות לכנסיות בסגנון הקרוי 'רנסנס לובלינאי' וכנסיות בארוקיות הקשורות לאדריכל פאבל אנטוני פונטנה

(cerkiew) 'כנסיות 'מזרחיותDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  

המילה הפולנית "cerkiew" מציינת כנסיות המקיימות פולחן 'מזרחי': אורתודוכסיות או אוניאטיות (יווניות-קתוליות). הסוג הזה של כנסיות מורכב משלושה חלקים: מבואה, אולם ומעברים, המופרדים על-ידי מחיצה ממקום התפילה (רק כמרים מורשים להיכנס למקום המקודש של המזבח). בקצה הצפוני של הכנסיה נמצא הפרוטסיס, חדר הכנה, בקצה הדרומי נמצא הדיאקוניון, חדר בו נמאצים כלי קדושה. בצורתה הבסיסית, כנסיה מזרחית נבנתה בצורת ריבוע או מעוין; החלק המרכזי מכוסה בכיפה וצמודות אליו שלוש אכסדרות מקושתות. הקאנון של בניית כנסיה מזרחית נלקח מהאמנות הביזנטית.

אפשר למצוא הרבה כנסיות אורתודכסיות ואוניאטיות בחלק הדרום מזרחי של מחוז לובלין. העתיקות ביותר בנויות מעץ, כמו בקורצ'מין.

מתחם בתים בעלי אכסדרהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מתחם מגורים ומסחר רציף שממוקם בתוך השוק, טיפוסי לעיירות במחוז לובלין. לבתים המרכיבים מתחם כזה יש כניסות ושערים משותפים. ניתן להבחין בין שני סוגי אכסדרות: גלריות ומרפסות. לבתים האלו יש גמלון הפונה לרחוב או שרכס הגג שלהם מקביל לרחוב. היו להם סוגים שונים של גגות: גגות גמלון מקוטע, גגות בעלי שיפוע כפול, גגות ב'סגנון קרקוב', גגות בעלי שיפוע משני

.צדדיהם, או גגות גמלוניים. לחלק מהבתים עם רכס גג מקביל לרחוב יש בנוסף גם עליית גג. האכסדרות נחות על שלושה או חמישה עמודים


בית מכבי האשDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  הקמת בתי מכבי אש או תחנות כיבוי החלה במפנה המאה ה-20 כשצריפים עם ציוד לכיבוי אש כבר לא הספיקו. אלו בתים עם קומה אחת או שתים, בדרך כלל עם מגדל תצפית.  הם משמשים

.לאכסון ציוד כיבוי אש ומשאיות כיבוי. הם יכולים גם לכלול משרד ואזורי מגורים, מועדוני נוער וכו'. במחוז לובלין, ניתן לראות תחנות כיבוי אש שנשמרו בין השאר בטומאשוב לובלסקי וטרנוגרוד

גןDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .מרחב ירוק מאורגן הקשור ונלווה למתחמי מגורים. בעבר, גן היה מורכב מגינת ירק, גינת תבלינים, מטע וחורשה

 

בית חולים/ מרפאהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  בעבר, בית חולים או מרפאה לא היו רק מקום לטיפול בחולים, אלא גם תיפקדו כבית מחסה הקשור לכנסיה או לבית הכנסת. בתי חולים צבאיים, שנקראו 'לאזארט', התחילו לפעול בחצי השני של 

.המאה ה-19

 

ביתDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  אלמנט בסיסי בארכיטקטורה של עיירות קטנות. בצורתו הפשוטה ביותר, בית מורכב מחדר מרכזי אחד, אולם כניסה ומזווה. לעתים קרובות ביותר לבתים בעיירות קטנות יש גגות ירכיים; מאוחר יותר השתמשו גם בגגות גמלון מקוטע. במקור, לבתים היו גגות סככה (קש טבול בחימר); יותר מאוחר הופיעו גגות רעפים. הבתים היו עם גמלון קדמי או שרכס הגג הקביל לרחוב, תלוי ברוחב המגרש. בתים שנבנו על מגרשים צרים היו ככל הנראה בניינים בעלי שתיים או שלוש דופנות, עם אולם כניסה ממוקם לאורך הקיר הארוך. סוג נוסף של חלוקה פנימית היה חנות או בית מלאכה שממוקמים בחזית, והחלק המיועד למגורים מאחור. העתיקים ביותר הם בתי עץ  בעלי חזית רחבה עם אכסדרה לאורך רכס הגג, או בתים בעלי חזית צרה עם אכסדרה הנתמכת על עמודים או כרכובים בולטים. אפשר גם לפגוש בשרידים של ארכיטקטורה מעורבבת  עם קומת קרקע מאבן וקומה עליונה בולטת חלקית נתמכת על-ידי תקרת קורות הבולטת מצדי הבית. יש עיירות עם מבנים

.'ל'מטרות מיוחדות' שאי אפשר לראות במקומות אחרים: בתי אורגים, בתי יצרני מסננות או בתים 'טטרים

בתי אבן או לבנים, שנקראו בנייני מגורים, הופיעו במחוז לובלין בסוף המאה ה-18.

בית בעל אכסדרהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

 בית עץ בעל אכסדרה בצורת גלריה, לפעמים בצורת מרפסת. האכסדרה מונחת על שלושה או חמישה עמודים. הבתים כוסו בגגות גמלוניים (או גמלון מקוטע), גגות ירכיים,  גגות בעלי שיפוע משני צדדיהם, או  גגות בעלי שיפוע כפול. בתים כאלה יצרו מתחם של מגורים או עסקים, עם שערים וכניסות משותפות. לעתים קרובות כיכר השוק  היתה מוקפת בתים בעלי גמלון קדמי ואכסדרות

.להליכה. ניתן להבחין בין שני סוגי אכסדרות: גלריות שהיו בעיקר בכיכר השוק ומרפסות שהיו בבתים שנבנו לאורך רחובות

בעבר, בתים בעלי אכסדרה היו מאפיין של עשרות עיירות במחוז לובלין. כיום, ניתן לראות כמה שרידים של הארכיטקטורה הזאת בווֹיסלאביצה, ווז'נה, אוכניה וקרסנוברוד.

 

מבני תעשיהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מבנים הקשורים בתעשיה וייצור: טחנות קמח, אסמים, מבשלות, מזקקו, מפעלי סוכר, מפעלי לבנים. מבנים תעשייתיים בדרך כלל מתחימם רצופים ומורכבים משתים או שלוש קומות מכוסים גגות גמלוניים. הארכיטקטורה של מתקני תעשייה השתנתה לאורך המאות. אלו שנבנו לקראת סוף המאה ה-19 אופיינו על-ידי מגוון צורות ארכיטקטורה. מבני תעשיה היו קשורים לעתים קרובות

.לאחוזות חקלאיות

פונדקDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

.מבנה עם אולם כניסה מרווח בצדו וכניסה דרך שער מוצק. פונדקים הוקמו בשוק של העיר ושרידים שלהם ניתן למצוא בווז'נה ובלז'יצה

 

 

 

 

 

מקדש קטןDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index


מקדשים קטנים הם מבנים בודדים טיפוסיים, עשויים לבנים, אבן או עץ, הרבה מהם עם עיטורים מגולפים משוכללים. הם בדרך כלל הוקמו בכפרים, ליד אחוזות, בצמתי דרכים והם תכונת נוף

.אופיינית של מחוז לובלין; מקדשים קטנים היו מחוברים לעצים בצדי הדרך

>>>לקריאה נוספת

אחוזה חקלאיתDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .אחוזה חקלאית היתה מתחם מרחבי נפרד הממוקם במרחק מסוים מבית האחוזה או הטירה

אחוזת מגוריםDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  בתי אצולה, או בתים של בעלי אדמות, היו חלק ממתחם שהורכב ממבני מגורים ומבני עזר וכו'. האחוזות הראשונות נבנו במאה ה-15 ובמאה ה-17 גדלה הפופולריות של אחוזות בעלות קומה

.אחת, שלוש מפרצים, אולם מרכזי בכניסה, מרפסת וקיטונים בפינות. לעתים קרובות נלוו אליהם אחוזות חקלאיות שמוקמו במרחק מסוים מהמגורים

 

אולם השוקDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  אולמות השוק  השתלטו על הפונקציות המסחריות של דוכנים זמניים שמוקמו במרכז העיר או העיירה. אולמות השוק הראשונים במחוז לובלין נבנו במאה ה-19. בניינים כאלה שרדו עד ימינו

.בלוברטוב, קרסנוברוד, וולודבה ופרצ'ב

השוקDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  אזור בצורת ריבוע או טרפז שהיווה את מרכז העיר. בשלב הראשוני של פיתוח עירוני תפקיד כיכר השוק היה לשקול ולמדוד סחורות ולהכריז על פסקי דין. עם הזמן, כיכר השוק הפכה למקום בית העיריה בו מוקמו הרשויות העירוניות. במהלך התקופה שבין 1795-1918, כשפולין העצמאית לא התקיימה, כיכרות השוק המשיכו למלא את פונקציות המגורים, האדמינסטרציה והמסחר שלהן.  נבנו מתקנים חדשים כדוכני קצבים ואולמות שוק, תחנות משטרה, משרדים עירוניים ומבנים ציבוריים נוספים. בעיירות קטנות הוקמו פונדקים ובתי מרזח סביב השוק. החנויות מוקמו בקומות הראשונות של בתים שנבנו סביב כיכר השוק ודוכני מוקמו ליד בית העירייה במרכז השוק. לפי תקנות תברואה שהוצגו בפולין אחרי שזכתה מחדש בעצמאות ב-1918, פעילויות מסחר היו צריכות לעבור ממרכז העיר לכיכרות בפאתי העיר, וכיכר השוק המרכזית קיבלה מראה יותר רשמי ואלגנטי. בתי העם, מבני מינהלה  ומוסדות עירוניים נוספים הופיעו בשווקים המרכזיים והוקמו כיכרות

.נוספות

טחנהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מבנה המצויד במכונות לטחינת תבואה, שם יוצרו קמח וגריסים. במקור, טחנות רוח נבנו על גבעות. מאוחר יותר, טחנות מים עם טורבינות המופעלות על-ידי מים נבנו על נהרות.  באמצע המאה ה-

;19, עם התפתחות פתרונות טכנולוגיים חדשים, הוקמו טחנות המופעלות על-ידי קיטור ומנוע. במחוז לובלין ניתן לראות טחנות שנשמרו  במודליבוז'יצה, יאשצ'וב, שצ'בז'שין, גוריי ומקומות נוספים

.הן בדרך כלל מבני לבנים מלבניים בעלי כמה קומות

 

 

ארמוןDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  בתי המגורים המפוארים של בעל האדמות המהווים בית משפחה ומרכז מנהלי. לא היו להם תפקידים הגנתיים  והיו צמודים אליהם גנים או פארקים. ארמונות קשורים לצמיחה של אחוזות

.שלפעמים הביאו להקמתה של עיר בסביבתן. הארכיטקטורה של בתי המגורים המפוארים במחוז לובלין התפתחה מגדלים מבוצרים למגורים בסגנון גותי-מאוחר לארמונות בארוק מונומנטלים

.הארמונות הידועים ביותר שנשמרו במחוז לובלין נמצאים בין השאר בפולאבי, קוזלובקה וקוצק

מראה כלליDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .מראה כללי של עיר ושכונותיה,  מורכב מתכונות דומיננטיות, מבנים, שטחים ירוקים, מים, כבישים, מקומות פולחן, מבנים בהנדסה אזרחית

פארקDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .מתחם גנים מעוצב וקשור לארמון

 

בית העםDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מרכז קהילתי ממוקם במרכז העיר, בדרך כלל בכיכר השוק. בית העם הראשון במחוז לובלין נבנה בתחילת המאה ה-20. הם נשמרו בביחאבה, יוזפוב בילגורי, טומאשוב לובלסקי (היה מוכר

.כ'חדר תה') ונלנצ'וב

 

משרד הדוארDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  שירותי דואר ממוסדים הופיעו בשטחי פולין בתקופת דוכסות ורשה, בתחילת המאה ה-19. בערך ב-1825, התפתח מודל של תחנת דואר. הוא מורכב ממבנה מגורים, משרד למשלוח דואר, אורווה

.ומקום לעגלות

 

כנסיה פרוטסטנטיתDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .מבנה דת שהיה בשימוש אריאנים, קלוויניסטים ולותרנים. הכנסיה היחידה שנשמרה עד היום בכל מחוז לובלין היא כנסית אוגסבורג האוונגלית בלובלין

>>>לקריאה נוספת

 

מתקני רכבתDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

 מתקן הרכבת הראשון במחוז לובלין נבנה אחרי הקמת רכבת הויסלה. ניתן להבחין בין כמה קטגוריות של מתקני רכבת: מבנים לשימוש הנוסעים (תחנות, חדרי המתנה, חדרי מטען), מבנים לטיפול

.במטען (חדרי אחסון, בתי מטען), מבנים טכנים (בתי מנוע, סדנאות, מגדלי מים), מבני מנהלה, מבני מגורים לעובדי הרכבת

 

מבני דתDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  למבנים האלה יש חשיבות מיוחדת, כיוון שהם שולטים בנוף העיירה ומעצבים את המראה הכללי של העיר. נלווים אליהם חומות (גדרות), מגדלי פעמון, בית הכומר ומבני שירות שונים. לעתים קרובות הכנסיה והמבנים הנלווים יוצרים  מתחם מגובש. מבני דת כוללים כנסיות 0רומיות-קתוליות, אוונגליות, אוונגליות רפורמיות, אורתודוכסיות מזרחיות, אוניאטיות או יווניות קתוליות), בתי

.כנסת, מסגדים, שרידי אתרי פולחן של כנסיות, מנזרים ומבנים נוספים הקשורים לחיים דתיים

בית ספרDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  בית ספר הוא מבנה ציבורי לנוחות הציבור המהווה חלק מהמורשת התרבותית של עיירות קטנות. בית הספר היסודי הראשון הופיע במאה ה-18. בהתחלה אלו היו מבני עץ המורכבים מכיתות ומגורי המורים. ההתפתחות הגדולה ביותר בפרויקט בניית בתי הספר התרחשה אחרי 1918 כשהונהג חינוך חובה. המשרד לעבודות ציבוריות הוציא פרסום מיוחד המציג סוגים של מבנים המתאימים לבית ספר יסודי. הדרישות והסטנדרטים למבני בית ספר השתנו במשך הזמן. בתקופה שבין מלחמות עולם, הוקמו הרבה בתי ספר יסודיים, תיכוניים ומקצועיים. מבנה הבניינים היה מגוון בהתאם לצורך ולמיקום שלהם. הארכיטקטורה של מבני בתי הספר היתה מגוונת בהתאם לאופי ומיקום ספציפי; הם היו צריכים להתאים לתכליתם,  החדר היו צריכים להיות מרווחים ומוארים היטב. הרבה תשומת לב ניתנה לסביבת בית הספר, דהיינו אזורים להפסקות ומתקנים לשיעורי חינוך גופני; גם מיקום השירותים היווה שיקול מרכזי. העיצוב לקח בחשבון גם את הצורך לספק תנאי מגורים

,למורים או למנהל בית הספר ובני משפחותיהם. בניגוד לבתי ספר מעץ באזורים הכפריים, בעיירות ובערים נבנו בתי ספר מלבנים במגוון צורות ארכיטקטוניות. בתי ספר מהתקופה הזאת שנשמרו

.אפשר לראות בין השאר בפאבלוב ויוזפוב בילגוריי

אדריכלות קטנהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  .המושג 'אדריכלות קטנה' מתייחס לקפלות וצלבים בצדי הכביש, בתי קברות ומקומות זיכרון

 

רחובDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  :נתיב תחבורה בנוי הוא עוד אלמנט מרחבי, חוץ מהשוק, שעיצב את נוף העיר. יש כמה סוגים של רחובות

   - רחובות צמודים לשוק, עם רצף בתים רובם בעלי קומה אחת או שתיים (שלוש קומות היו נדירות);

   - הרחוב הראשי שהשלים את השוק או התחרה בו; תפקיד טיפוסי נוסף שהיה לו הוא כביש מעבר דרך העיר;

   - רחובות קרובים לשוק, בחלק האחורי של מגרשים צמודים לשוק;

   - רחובות היקפיים עם נחלות מגורים;

כבישי יציאה מהעיר.

מרשת הרחובות של עיירה, ניתן לאמוד מתי העיר הוקמה ואליו תפקידים היו לה, כיוון שרוב העיירות שמרו על מתווה הפריסה המקורי שלהן. זה חל על רחובות במרכז העיר כמו גם על רחובות שהתפתחו מנתיבי תחבורה לשעבר. הרחוב הראשי השלים את פונקציות המסחר והפנאי של השוק, או התחרה עם השוק והפך למרכזי בעוד השוק הפך לכיכר רגילה. זה יכל הגם להוביל להתפתחות של שווקים חדשים. חשיבותם של רחובות בחלק האחורי של מגרשים צמודים לשוק עלתה או ירדה, תלוי בגודל העיר.  התפקיד המקורי של רחובות היקפיים עם נחלות מגורים היה לאפשר גישה לחוות שמוקמו בפאתי הערים.

 

בית כנסתDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

בית כנסת הוא מקום תפילה בדת היהודית  שמשמש את הקהילות היהודיות גם כמקום לדיון, להגיב ולקבל החלטות בעניינים חשובים. בתי כנסת בפולין  נבנו במבנה מעוין או ריבוע, עם תקרה אחת וגג בעל שיפוע כפול. בתוך הבית היה אולם תפילה עם בימה במרכז וארון קודש בכיוון ירושלים. לבית כנסת היתה גם עזרת נשים שמוקמה מעל הפרוזדור או בצד אולם התפילה. פנים המבנה קושט בציורים צבעוניים וגילופי עץ. מקורן האדריכלות והפריסה הפונקציונלית של בתי כנסת הוא בבית המקדש בירושלים. מאחר שהמראה החיצוני של בית הכנסת לא רלוונטי מבחינת הדת, בתי

.כנסת נבנו מכל חומר זמין, לפי המסורת המקומית, במגוון צורות וסגנונות שרווחו בתקופות נתונות

בחצי השני של המאהה-16פיתח שלמה לוריא (מהרש"ל) צורה סטנדרטית לבתי כנסת במחוז לובלין. בית כנסת מדגם כזה, שנקרא בית כנסת מהרש"ל, נבנה ברחוב יאטצ'נה בלובלין. בית הכנסת הזה לא קיים יותר.

 

בית דירותDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מבנה מגורים שעשוי בדרך כלל מחומרי בניה מקומיים, מכוסה גג גמלון, גמלון מקוטע, או גג ירכי; גג עם רעפי מתכת היה נפוץ יותר מגג רעפי אריחים. בתי דירות היו ממוקמים בדרך כלל לאורך כיכר השוק. במקור היתה להם קומה אחת, אך מאוחר יותר נבנו גם בתים בעלי שתי קומות.  לחלק מהבתים היתה חזית פשוטה המקושטת בכרכובים, עמודים ורצועות אומנה. בחזית היו מרפסות

.עם מעקה ברזל. בפנים היו המבנים דו או תלת מפרציים

בתי הדירות הראשונים נבנו במחוז לובלין בסוף המאה ה-18.

 

בית העירייהDirect link for this paragraphGo back to indexGo back to index

  מקום מושבן של הרשויות העירוניות. בדרך כלל בית העירייה נבנה לפי תכנית מרובעת וניצב במרכז כיכר השוק או באחד מצדדיה. לעתים קרובות נלווה לו מגדל.  בזמן שחדר הישיבות היה המקום החשוב ביותר בבית העירייה הוא יכל להכיל גם בית משפט, כלא ומטה סוהרים עירוני. בדרך כלל היו צמודים אליו דוכני מסחר. במקרים של העיירות הקטנות ביותר במחוז לובלין, לא הרבה ידוע על

,בתי העירייה שלהן. בהתחלה הם היו מבני עץ בעלי כמה קומות, לעתים קרובות עם אכסדרות. רובם נהרסו כתוצאה משריפות ומלחמות. בתי עיריה היסטוריים ניתן עדיין לראות ביוזפוב בילגוריי

.ווז'נה וקרסניסטב