The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

הניו ז'יטומירסקי – סיפורה של משפחה

 
 

משפחת ז'יטומירסקי, כפי שצולמה בשנת 1936 בלובלין,
בחתונתה של סוניה ז
'יטומירסקהבדירתם של אפרים וחיה ז'יטומירסקי ברחוב לוברטובסקה Lubartowska 22

 

  1. אפרים (פרוים) ז'יטומירסקי (סבא של הניו)

  2. חיה ז'יטומירסקה (סבתא של הניו)

  3.-4. לאה לפיצקה וגולדה אייזנברג – אחיותה של חיה ז'יטומירסקה

  5. יצחק מלמד – אחיה של חיה ז'יטומירסקה

  6. מקס לפיצקי – בעלה של לאה

  7. יוסף קורנברג – בעלה של סוניה (דודו של הניו)

  8. סוניה קורנברג – בתם של אפרים וחיה ז'יטומירסקי (דודתו של הניו)

  9. רחלה ז'יטומירסקה - בתם של אפרים וחיה ז'יטומירסקי (דודתו של הניו)

  10. אסתר ז'יטומירסקה - בתם של אפרים וחיה ז'יטומירסקי (דודתו של הניו)

  11. שרה ז'יטומירסקה – אשתו של שמואל ז'יטומירסקי (אמא של הניו)

  12. שמואל ז'יטומירסקי – בנם של אפרים וחיה ז'יטומירסקי (אבא של הניו)

  13. לאון (לייבוש, יהודהז'יטומירסקי- בנם של אפרים וחיה ז'יטומירסקי (דודו של הניו)
סיפורם של בני משפחת ז'יטומירסקי הידועים לנו מתחיל באפרים (פרוים) (בן חיים) ז'יטומירסקי שנולד בשנת 1880 במז'יבוז' (Międzyborze). הוא נשא לאישה את חיה (לבית מלמד), שנולדה בשנת 1881 בעיר ריגה. לזוג היו חמישה ילדים: שמואל (1900), סוניה (1903), אסתר (1910), לאון (1910) ורחלה (1915). כל החמישה נולדו בוורשה.

כאשר עברה ללובלין, התגוררה משפחת ז'יטומירסקי ברחוב לוברטובסקה Lubartowska 22. כאשר הוקם הגטו בפוז'אמצ'ה עברו כולם לבית דירות ברחוב קובלסקה Kowalska 11. אפרים ז'יטומירסקי נפטר ממחלת הטיפוס ב- 10 בנובמבר, 1941.


שמואלהבן הבכור של אפרים וחיה ז'יטומירסקי, נולד בשנת 1900. הוא נשא לאישה את שרה לבית אוקסמן. נולד להם בן אחד בלבד – הניו, בשנת 1933. שמואל ז'יטומירסקי ומשפחתו גרו ברחוב שבסקה Szewska) 3. כאשר הוקם הגטו הם עברו לרחוב קובלסקה 11, וגרו שם בין מרץ לספטמבר 1941. בתקופת הכיבוש עבד שמואל ז'יטומירסקי בסניף הדואר ברחוב קובלסקה 2, והמשיך להחזיק במשרתו גם לאחר הגירוש לגטו במיידן טאטרסקי (Majdan Tatarski). שמואל ז'יטומירסקי מת במחנה הריכוז מיידנק ביום 3 בנובמבר 1943היחיד ששרד את השואה ממשפחת ז'יטומירסקי הוא לאון (לייבושיהודה) ז'יטומירסקיהוא נולד בשנת 1913 בוורשה ונפטר בשנת 1998 בישראלאליה היגר בשנת 1937. בישראל נשא לאון ז'יטומירסקי את חנה לבית הוכברג, אשר נולדה בשנת 1915 בוורשה. ללאון וחנה ז'יטומירסקי נולדו שני ילדים: נטע (1943) ויעקב (1947 – 1973).


שאר בני משפחת ז'יטומירסקי נרצחו בין השנים 1941 – 1943. אין מידע מדוייק אודות נסיבות מותם.

את קורותיה של המשפחה אנו למדים מתוך חליפת מכתבים שנערכה על-ידי אפרים ז'יטומירסקימאחר שקשה היה להתכתב באופן ישיר, אפרים ז'יטומירסקי כתב לבת-דודו לנה הכטמןהמכונה ממזה, שגרה בברוקלין; שלח באמצעות מאיר הוכברג, אחיה של חנה הוכברג (אשתו של לאון ז'יטומירסקי), שגר בוילנא, וכן באמצעות הצלב האדום.המכתביםשנכתבו בין 20 בדצמבר1939 ל- 8 באוקטובר1941, מכילים פיסות מידע קצרות אודות מצבה הבריאותי של המשפחהבכל מכתב מבקש אפרים ז'יטומירסקי להעביר את המידע הלאה, אל בנו לאון, שגר בישראל.