The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

הניו ז'יטומירסקי – סיפור חיים אחד

 
 
 
התמונה צולמה ביום 5 ביולי 1939
 
הילד עומד על מדרגות של בנין. הרקע מרמז על המקום שבו צולמה התמונה. הכתובת שלפני המלחמה

היתה: רחוב קראקובסקי 


הילד נעצר לרגע, אולי במהלכו של טיול. הוא היה אמור להתחיל ללמוד בבית הספר ב- 1 בספטמבר1939. זהו
סיפור חייו – סיפורו של ילד יהודי מלובלין, אשר הסתיים במחנה הריכוז מיידנק בשנת 1942
 
הניו ז'יטומירסקי נולד בשנת 1933 בלובלין. הוא גר, עם הוריו שמואל ושרה ז'יטומירסקי ברחוב שבסקה Szewska 3. נותרו כתריסר תמונות שלו מהתקופה שלפני מלחמת העולם השניה. הן מראות את הילד באירועים שונים: מחובק עם אביו, עם אמו בכיכר ליטבסקי (Litewski), עם סבו ברחוב קראקובסקי פז'דמישצ'ה, במסיבת יום-הולדת ובמעמד הפרידה מדודו, ליאון, שנסע לפלסטינה בשנת 1937.
גורלו של הניו במהלך המלחמה אינו ידוע לפרטיו. מה שברור הוא, שלאחר הקמת הגטו בפוז'אמצ'ה (Podzamcze), משפחתו של הניו עברה מרחוב שבסקה 3 לרחוב קובלסקה Kowalska11. משם הועברו הניו ואביו ל"גטו הקטן" במיידן טאטרסקי. משם הם הועברו למיידנק.שם מצא הניו את מותו.
 
 
סיפורה של משפחת ז'יטומירסקי שוחזר בעזרתה של קרובת משפחה, נטע ז'יטומירסקה-אבידר, אשר במהלך ביקור העבירה לידי המרכז "שער גרוצקה – תיאטרון NN" אלבומי תמונות, המספרים את קורותיו של הניו ומשפחתו.
 
נטע ז'יטומירסקה-אבידר גרה בישראל. אביה הוא לאון ז'יטומירסקי, דודו של הניו, אשר היגר מפולין ממש לפני פרוץ המלחמה. נטע אבידר היא אמנית גרפית. בשנת2007 היא הגיעה ללובלין בכדי להציג את עבודותיה, אשר עסקו ברגשות אנוש: חרדות חבויות, ייסורים ותשוקות – נושאים, שהושפעו מזכרונות משפחתה מהמלחמה.
 
 
האלבומיםהמכילים מידע יטומירסקי
"מכתבים להניו"

סיפורו של הניו כה נגע לליבנו, שהחלטנו לעשות משהו בכדי לשמר את זכרואלו הן מספר פעילויות חינוכיות בעלות שאר-רוחבנסותנו לשמר את זכרו של הניו,העלנו את הרעיונות הבאים:
- לכתוב מכתבים להניו;
- לציין את המקום בו צולמה תמונתו האחרונה ולבקר במקומות הקשורים בחייו של הניו;
- פרוייקטים למורים המשתתפים מדי שנה בפרוייקט "מכתבים להניו".
 חוברת אודות חייו של הניו ראתה אור. החוברת מכילה תמונות מהאלבומים שנמסרו על-ידי נטע ז'יטומירסקה-אבידר.סיפורו של הניו נכלל גם במיצג "אלפוניחיי ילדים במחנה הריכוז מיידנק", שמוצג באתר מחנה הריכוז הנאצי מיידנק, צריף מס' 53.
סיפורו של הניו נתן השראה למצגת המולטימדיה, "הניו ז'יטומירסקי. סיפור אחד", אשר נוצקו לתוכו תכנים ותמונות מתוך הפרוייקט"מכתבים להניו". כך גם השיר "לשם כך יש ילדים קטנים" שמבוצע על-ידי אנה מריה יופק.