The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

"קול לובלין"

חמישים שנה להופעת הגיליון הראשון של "קול לובלין"

נטע ז'יטומירסקי אבידר

 

"קול לובלין" הוא ביטאון שנתי של ארגון יוצאי לובלין בישראל ובעולם.
העיתון הוא מכשיר הקשר העיקרי בין חברי הארגון.
חמישים שנה חלפו מאז הופעת הגיליון הראשון.
רצף שנתוני "קול לובלין" הרחיב את מאגר התוכן שהובא בספר "לובלין – אנציקלופדיה של גלויות". במגוון הנושאים, בשפע המידע ובעושר צורות הביטוי מהווה אוסף שנתוני "קול לובלין" המשך לספר לובלין.
בשנים האחרונות נוצר ביקוש לשנתון שלנו מצד מדריכי נסיעות לפולין.

 

 

Read more

עיירות קטנות במחוז לובלין: תופעה תרבותית

 ערים ועיירות הן חלק בסיסי מהמבנה האורבני והכלכלי של המדינה. עיירות קטנות הן לא רק אוסף של בניינים ומקומות, אלא גם צורות חיים שהשתנו בעקביות במשך הזמן ומהוות גנזך למורשת התרבותית של המדינה. כיום כל עיר היסטורית נחשבת כעיר של מורשת תרבותית, ומכאן חדורה משמעות סמלית וערכים שעברו מדור לדור. למרות הרבה מאפיינים משותפים, כל עיר היא שונה

.כתוצאה ממגוון גורמים הקשורים להיסטוריה והתפתחות העיר. זאת מה שאנו מכנים התופעה התרבותית של עיירות קטנות

Read more

עיירות קטנות במחוז לובלין: שינויים בנוף

 עיירות קטנות במחוז לובלין הן מאגר של המורשת התרבותית הלאומית שלנו. העיירות האלה הן לא רק אוסף מבנים ומקומות, אלא גם צורות חיים שהשתנו בעקביות במשך הזמן. כיום, כל עיירה

.היסטורית נחשבת לעיר בעלת מורשת תרבותית

Read more

השטעטל בילגוריי

 .ראשית ההתיישבות היהודית באזור בילגוריי היא מהמאה ה-16. יהודי אשכנז שהתיישבו באזור בזמן ההוא עסקו בעיקר במסחר ומלאכות

Read more

השטעטל שצ'בז'שין

 לא ידוע מתי בדיוק הגיעו היהודים הראשונים להתיישב בשצ'בז'שין, אבל האיזכור הראשון לקהילה היהודית בעיר נמצא במסמך משנת 1507 שכולל תיעוד תשלום של 25 זלוטי ששילם הקהל עבור

.מס ההכתרה. האיזכור הראשון לבית כנסת הוא מ-1584 

Read more

השטעטל טורובין

 טורובין היא אחת הערים העתיקות ביותר במחוז חלם, היא התפתחה ככל הנראה מאז המאה ה-12, כשוק והתיישבות הגנתית לאורך מה שנקרא דרך רותניה, המובילה המקרקוב לקייב דרך זאביחוסט. העיר מוזכרת לראשונה ב-1389, בשטר קנין בו המלך ולדיסלב יגלו העניק את הכפר המלכותי טורובין לדימיטרי מגוריי. ב-1399, לפי חוק מגדבורג, נכלל הכפר תחת זיכיון שהונפק ע"י

.הבעלים החדשים של טורובין

Read more

השטעטל טישוביץ

 

.השטעטל בטישוביץ נמצאת בין שתי זרועות רחבות של נהר הוצ'בה ומשתרעת על כל רובע אוסטרוב, החלק העתיק ביותר של העיר

Read more

יוזפוב בילגוריי- ההיסטוריה של העיר

 יוזפוב בילגוריי, הידועה גם כיוזפוב אורדינצקי או יוזפוב רוסטוצ'נסקי, הוקמה על-ידי תומאש זמויסקי ב-1725, על חלקת אדמה שהיתה שייכת לכפר מיידן נפריסקי. זאת היתה העיר האחרונה שהוקמה

.על נחלות זאמושץ. תומאש זמויסקי רצה שהעיר החדשה תהיה מרכז שירות ומרכז מסחרי ומנהלתי. ההתפתחות של יוזפוב היתה קשורה בעיקר למסחר, מלאכות, הכנת מסננות ובניין

 

יוזפוב ממוקמת על גדת נהר ניפרסקה, במחוז שנקרא מרכז רוסטוצ'ה. יוזפוב היא מקום בו נפגשים שלושה פארקים: הפארק הלאומי רוסטוצ'נסקי, פארק נוף יער סולסקה ופארק נוף קרסנוברוד.

יוזפוב בילגוריי נמצאת 15 ק"מ מהערים קרסנוברוד, סוסייץ וזוויז'ינייץ.

Read more

עיירות קטנות במחוז לובלין: שטעטל

 
שטעטל (יידיש: עיר קטנה, ברבים: שטעטלעך) היתה קהילה יהודית קטנה ופרובינציאלית במזרח אירופה שלפני המלחמה (רוסיה, פולין, ליטא, והחלק המזרחי של האימפריה האוסטרו-הונגרית), קהילה עם מבנה חברתי ומנהגים שונים.
 

 

Read more

יוזפוב בילגוריי- השטעטל

יהודים החלו להתיישב ביוזפוב זמן קצר לאחר היווסדה של העיר. השם המלא, יוזפוב בילגוריי, נועד להבדיל את העיר מיישובים אחרים שנקראו יוזפוב. עם

.זאת, במאמר זה היא מכונה לעתים יוזפוב


הקהילה היהודית הוקמה אחרי שנת 1725. 

Read more