Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kościół pw. św. Mikołaja w Lublinie

Kościół pw. św. Mikołaja w Lublinie

Kościół pw. św. Mikołaja na Czwartku, położony na urwistym wzniesieniu, uważany jest za najstarszą świątynię w Lublinie. Istnieje nawet podanie (jednak historycznie niepotwierdzone), które utrzymuje, że kościół stał tutaj może już za panowania Mieszka I, w X wieku. Obecny kościół, w stylu renesansu lubelskiego, jest orientowany, jednonawowy, o trzech przęsłach, z niższym, wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie.

Czytaj więcej

Lublin przed 1317 rokiem

Naturalne atuty obronne tej ziemi, sąsiedztwo rzek, urodzajne ziemie, sprzyjały zasiedlaniu terenów położonych nad dolinami Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. Za najstarsze wczesnośredniowieczne osiedle na terenie dzisiejszego Lublina uważa się powstałą w VI wieku osadę Czwartek.

 

Czytaj więcej

Ulica Ruska w Lublinie – historia ulicy

Ważnym i charakterystycznym elementem żydowskiego miasta w Lublinie była ulica Ruska. Jej króciutki fragment przylegający do ulicy Lubartowskiej zachował się do dziś, lecz dzisiejsza Ruska biegnie innym torem – przebieg tej drogi po północnej stronie cerkwi zrealizowano w 1970 roku.

 

 

Czytaj więcej

Konflikty przygraniczne (1241–1288)

Wiek XIII to w dziejach Lublina okres nieustannych walk przygranicznych i najazdów wschodnich sąsiadów. Sprawa zabezpieczenia wschodniej granicy Korony była wówczas jedną z ważniejszych spraw dla lubelskich mieszczan. W XIII stuleciu drastycznie zmieniła się sytuacja polityczna Lublina i ziemi lubelskiej. W miarę postępującego rozdrobnienia feudalnego i wzajemnego zazębiania się interesów sąsiednich książąt, spokojne dotąd ziemie kresowe stały się terenem walk polsko-ruskich. Równolegle roz­poczęły się także najazdy Jaćwingów, Litwinów i Tatarów.

 

Czytaj więcej