Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Szeroka w Lublinie (nie istnieje) – historia ulicy

Ulica Szeroka w Lublinie (nie istnieje) – historia ulicy

Ulica Szeroka, zwana też Żydowską, stanowiła centrum nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Przebiegała ona w miejscu dzisiejszego placu Zamkowego i dochodziła do ulicy Ruskiej w pobliżu cerkwi. Jedyną pozostałością po niej jest studzienka wodociągowa, która stoi na placu manewrowym dworca PKS.

Czytaj więcej