Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pałac Potockich w Lublinie

Pałac Potockich w Lublinie

Pałac Potockich znany jest pod nazwą „stary kryminał”. Funkcję więzienia pełnił w latach 1792–1826. Po 1918 roku był siedzibą Głównego Komisariatu Policji Państwowej w Lublinie.

Czytaj więcej

Ulica Staszica w Lublinie – historia ulicy

Ulica Staszica posiada charakterystyczny przebieg krzywolinijny, załamując się dwukrotnie: przy spotkaniu z ulicą Zieloną i następnie za Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1, skąd opada w dół ku ulicy Szewskiej. Jej zabudowa jest niejednolita, składają się bowiem na nią zarówno zespoły domów, jak i wyodrębnione układy pałacowe i kościelne.

 

Czytaj więcej