Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkania Teatralne „Zwierciadła”

Spotkania Teatralne „Zwierciadła” zaistniały w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w 2004 roku. Są konkursem o zasięgu wojewódzkim (pierwotnie miały być imprezą ogólnopolską i nadal zdarza się, że bierze w nich udział ktoś spoza Lubelszczyzny) przeznaczonym dla młodzieży w wieku licealnym.

 

Czytaj więcej

Krzysztof Borowiec (1951–2014)

Współtwórca kabaretu Legion Amba. Współzałożyciel, wieloletni kierownik, reżyser i aktor teatru Grupa Chwilowa. Reżyser między innymi takich przedstawień, jak: Scenariusz, Martwa natura, Cudowna historiaPostój w pustyni, czy Album rodzinny.

 

Czytaj więcej

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie to festiwal zainicjowany w 1997 roku. Jego pomysłodawczynią była Hanna Strzemiecka, która prowadziła Grupę Tańca Nowoczesnego Politechniki Lubelskiej, przekształconą z czasem w Lubelski Teatr Tańca – Centrum Kultury. Tu znalazła instytucjonalne oparcie dla swojej idei. Centrum Kultury stało się organizatorem imprezy, a ona jej dyrektorem. Spotkania odbywają się corocznie w początkach listopada i trwają sześć dni. Mają niekonkursowy charakter.

 

Czytaj więcej

Festiwale teatralne w Lublinie

W rytmie życia teatralnego – czyli sezonie, od września do czerwca – repertuarowa codzienność przeplata się z momentami szczególnymi, świątecznymi. Takim świętami dla wszystkich ludzi teatru są na pewno dni kolejnych premier. Jednak największym świętem, prawdziwą ucztą dla teatromanów jest festiwal teatralny. Jeśli festiwal ma dobrze ułożony program – można na nim w ciągu kilku dni obejrzeć nawet kilkanaście ciekawych, ważnych, nieraz kontrowersyjnych spektakli. Czasem jest to jedyna szansa, żeby przy niewielkim nakładzie finansowym obejrzeć doskonałe, prestiżowe, elitarne produkcje, które przyjeżdżają niekiedy na ten jeden występ z drugiego końca świata. Jeśli chodzi o Lublin, to jest on miejscem wybitnie festiwalowym. Na formuły lubelskich festiwali teatralnych duży wpływ wywiera silna lokalna tradycja teatru studenckiego. Organizatorzy największego i najbardziej znanego spośród nich – „Konfrontacji Teatralnych” – wprost odwołują się do historii dwóch inicjatyw: Studenckiej Wiosny Teatralnej i Konfrontacji Młodego Teatru, związanych ze studenckim centrum kulturalnym: lubelską „Chatką Żaka”.

 

Czytaj więcej

Scena "Reduta" w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie

Mała scena "Reduta" w Teatrze im. J. Osterwy powstała w roku 1961, za czasów dyrekcji Jerzego Torończyka, z inicjatywy grupy aktorów (m. in. małżeństwa Machulskich). Pierwotnym jej założeniem było przybliżanie lubelskiej widowni współczesnych sztuk polskich autorów, w późniejszych latach do jej repertuary dołączyły eksperymenty teatru otwartego. Żywot wielu inicjatyw „Reduty” był chwilowy, efemeryczny – przedstawienia zdejmowano z repertuaru nawet po jednym lub dwóch wieczorach. Zdarzały się kłopoty z cenzurą – otwarty, improwizowany scenariusz niektórych teatralnych eksperymentów postrzegany był przez cenzora jako zagrożenie.

Czytaj więcej

Dyrekcja Kazimierza Brauna w Teatrze im. J. Osterwy (1967-1974)

Kazimierz Braun, fot. M. GrotowskiDzięki Kazimierzowi Braunowi Teatr im. J. Osterwy jest odnotowany pośród ważnych ośrodków powojennego życia teatralnego w Polsce. Praca w Lublinie była dla Brauna rodzajem poligonu teatralnych doświadczeń. Młody, zdolny reżyser otrzymał w Lublinie warunki, umożliwiające podejmowanie eksperymentów, doskonalenie języka artystycznego, wychodzącego od doświadczeń teatru poszukującego, otwartego na dialog z widownią.

 

 

 

Czytaj więcej