Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przewodnik po Lublinie – śladami lubelskich arian

Przewodnik po Lublinie – śladami lubelskich arian

Niezwykle zawiłe są dzieje polskiego antytrynitaryzmu. Wśród ówczesnych elit kontrowersje budziły nie tyle poglądy religijne tejże wspólnoty, co przede wszystkim myśl społeczna i polityczna, tak bardzo niebezpieczna dla panującego w owym czasie porządku polityczno-społecznego. Dzieje arian to zatem historia tragicznych wyborów, niezrozumienia, a wreszcie wykluczenia. To dzieje myśli intelektualnej wykraczającej w wielu kwestiach poza horyzonty epoki. Nic dziwnego zatem, że historia polskich antytrynitarzy jest tematem wielu spiskowych teorii dziejów; w Lublinie urosła wręcz do rangi legendy. Taki charakter ma również spacer śladami arian po lubelskich ulicach.

Czytaj więcej