Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jacek Petrycki

 

Urodził się 12 stycznia 1948 roku w Poznaniu. Operator, reżyser, nauczyciel. Autor zdjęć do wielu głośnych filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego i Marcela Łozińskiego. Od 1987 roku jest współpracownikiem brytyjskiej telewizji Channel 4 oraz BBC.

 

Czytaj więcej

Krzysztof Wierzbicki

 

Urodził się w 1942 roku. Reżyser związany z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W latach 70. był asystentem Krzysztofa Kieślowskiego, pełniącym funkcję drugiego reżysera. Od roku 1977 zajmuje się kręceniem własnych filmów.

 

Czytaj więcej

Piotr Matywiecki (ur. 1943)

Poeta, eseista, krytyk literacki, bibliotekarz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor tomików poetyckich, nagradzanych książek eseistycznych, w tym monografii poświęconej Julianowi Tuwimowi ("Twarz Tuwima"), oraz ważnej w środowisku literackim antologii polskiej poezji pt. "Od początku: Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX".


 

Czytaj więcej

Czesław Miłosz (1911–2004)

 

 

Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie) – polski poeta i prozaik, historyk literatury, profesor literatury słowiańskiej w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, profesor Uniwersytetu Harwarda, laureat Neustadt International Prize for Literature (1978), laureat literackiej Nagrody Nobla (1980), za pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata (1989), uhonorowany najwyższym odznaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej Orderem Orła Białego (1994).
Z okazji setnej rocznicy urodzin poety Sejm RP przyjął uchwałę, która rok 2011 ustanawia rokiem Czesława Miłosza w Polsce. W ramach obchodów roku Miłosza Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje projekt edukacyjny „Miłosz w Lublinie”, którego celem jest promocja osoby poety oraz zainicjowanie refleksji nad oddziaływaniem jego twórczości w przestrzeni życia kulturalnego Lublina.

 

Czytaj więcej

Czesław Miłosz - bibliografia

Spuścizna Czesława Miłosza obejmuje zbiory poezji, powieści, eseje, artykuły, listy i in. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Poniższa bibliografia zawiera wybór jego prac i tłumaczeń w porządku chronologicznym (zgodnie z datą wydania).

Czytaj więcej

Marcin Świetlicki (ur. 1961)

Poeta i dziennikarz, członek alternatywnej grupy muzycznej „Świetliki”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Marcin Sudziński

Czytaj więcej

Ignacy Daszyński (1866–1936)

Ignacy Daszyński – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej (1918), wieloletni poseł, marszałek sejmu (1928–1930). Obok Józefa Piłsudskiego jeden z najwybitniejszych polityków lewicy niepodległościowej II Rzeczypospolitej.

 

Czytaj więcej

Stanisław Brzóska (1832–1865)

Stanisław Brzóska – ur. 30 grudnia 1832, zm. 23 maja 1865. Duchowny katolicki, spiskowiec, generał, kapelan i ostatni dowódca powstania styczniowego, stracony przez władze carskie.

 

Czytaj więcej

Adam Kersten (1930-1983)

Adam Kersten urodził się 26 kwietnia 1930 w Kutnie w rodzinie polskiej o korzeniach żydowskich. Przed wojną przebywał w rodzinnym mieście. W kampanii wrześniowej stracił ojca Zygmunta1. W okresie wojny przeniósł się do Warszawy, gdzie uczęszczał na komplety gimnazjalne. Okupację przeżył dzięki aryjskim papierom. Maturę zdał w Łodzi w 1948 roku. Zanim podjął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim opanował zawód drukarza2. Podczas studiów pracował jako asystent w Centralnym Muzeum Historycznym w Warszawie i Szkole Dyplomatyczno-Konsularnej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych3. Uczęszczał na seminarium prowadzone przez Mariana Małowista. W 1952 roku uzyskał magisterium4. Pracę aspirancką „Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim”, napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Arnolda5, obronił w 1955 roku. W latach 1951–1955 był pracownikiem naukowym IH UW i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1955 roku został zatrudniony w Katedrze Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie6. Habilitował się w 1960 roku na podstawie pracy „Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r.”. W 1967 roku uzyskał stopnień profesora nadzwyczajnego, a 7 lat później tytuł profesora zwyczajnego7. Był jednym z sygnatariuszy ogłoszonej 12 lutego 1978 roku deklaracji założycielskiej Towarzystwa Kursów Naukowych. Działając w TKN, we współpracował z Grzegorzem Bogutą, sprawował nadzór nad publikacjami towarzystwa, które były wydawane przez Niezależną Oficynę Wydawniczą (NOW-a) oraz lubelskie  "Spotkania". W 1979 roku założył wydawnictwo NOW-a 2. Po powstaniu Solidarności w 1980 roku włączył się w jej działalność. Na UMCS wspierał powstanie Niezależnego Ruchu Studenckiego i zaangażował się w strajk studencki 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawnictwo NOW-a 2 kontynuowało działalność. Sam Kersten rozpoczął współpracę z redakcją „Tygodnika Wojennego”8. Zmarł 11 stycznia 1983 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.
 

Czytaj więcej

Manya Maratou

Jedna z pionierek odrodzenia storytellingu w Grecjii. Pracuje od 1996 roku jako artystka prezentująca historie z bogatego repertuaru tradycji ustnej – mitów i opowieści ludowych, a także nauczycielka sztuki opowiadania.

Czytaj więcej