Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jan Arnsztajn (1897–1934)

Jan Arnsztajn (1897–1934)

Jan Arnsztajn, pseud. Ćwiek – lubelski lekarz, działacz sportowy i poeta-satyryk. Syn Marka Arnsztajna, lubelskiego lekarza i działacza politycznego, oraz poetki Franciszki z Meyersonów Arnsztajnowej.

Czytaj więcej

Emil Meyerson (1859–1933)

Emil Meyerson (1859–1933)

Emil Ezriel Meyerson – urodzony w Lublinie w 1859 roku, syn Malwiny z domu Horowicz i Bernarda Meyersonów, starszy brat Franciszki Arnsztajnowej. Wybitny filozof nauki, nazywany ojcem epistemologii, autor książek: Identité et réalité (1908), De l'explication dans les sciences (1921), La déduction relativiste (1925), Du cheminement de la pensée (1931), Réel et déterminisme dans la physique quantique (1933), Essais (1936).

Zmarł w 1933 roku w Paryżu.

Czytaj więcej

Symcha Wajs (1911–1999)

Symcha Wajs (1911–1999)

Symcha Wajs (ur. 24 kwietnia 1911 w Piaskach koło Lublina, zm. 9 września 1999 w Warszawie) – lekarz stomatolog, pracownik naukowy, działacz społeczny, członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, przewodniczący Kongregacji Domów Modlitwy w Polsce, opiekun żydowskiego domu starców, pierwszy prezes Fundacji Cmentarza Żydowskiego w Warszawie „Gęsia”, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów w Lublinie.

Czytaj więcej

Roman Litman

Roman Litman

Roman (Szloma/Szlojme Haim) Litman (ur. w 1933 roku w Łęcznej, zm. 7 maja 2021 w Lublinie) – inżynier budownictwa lądowego (specjalizacja: mosty i budowle podziemne), absolwent Politechniki Warszawskiej; w latach 1957–1990 pracownik Wojewódzkiego Biura Projektów w Lublinie, gdzie kierował zespołem projektującym mosty i drogi; przewodniczący Filii Lubelskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie; członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie; wiceprezes Fundacji „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”.

Czytaj więcej

Alojzy Leszek Gzella (1932–2024)

Alojzy Leszek Gzella (1932–2024)

Dziennikarz, redaktor, publicysta i historyk prasy lubelskiej, autor książek o obronie Lublina w 1939 roku, taternik. Współzałożyciel Lubelskiego Klubu Rotary, pierwszy gubernator Rotary International na Polskę, Białoruś i Ukrainę.

Czytaj więcej

Robert Kuwałek w Radiu Lublin

Robert Kuwałek w Radiu Lublin

Robert Kuwałek był osobą medialną. Jego głos pojawiał się wielokrotnie na antenie Radia Lublin. Robert występował często jako komentator aktualnych wydarzeń związanych z upamiętnianiem kolejnych rocznic zagłady lubelskiego getta, akcji Erntefest oraz innych wydarzeń związanych z niemieckimi obozami zagłady na Lubelszczyźnie i akcją Reinhardt. Robert był proszony o komentarz jako prelegent różnych konferencji i seminariów historycznych, autor lub prowadzący spotkania promujące kolejne pozycje związane z historią Żydów, ale także – jako zdeklarowany kucharz i znany smakosz, bywał gościem programów kulinarnych.

 

Czytaj więcej

Bronisław Ludwik Michalski (1903–1935)

Bronisław Ludwik Michalski (1903–1935)

Bronisław Michalski – pisarz i poeta. Brał czynny udział w życiu literackim Lublina. Na rozwój jego talentu korzystnie wpłynęła znajomość z Józefem Czechowiczem i Józefem Łobodowskim. Jego jedyny wydany za życia tomik poezji Wczoraj wyszedł z Drukarni Popularnej w Lublinie w 1932 roku.

Czytaj więcej

Isaac Bashevis Singer (1904–1991)

Isaac Bashevis Singer (1904–1991)

Isaac Bashevis Singer, wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla, urodził się 14 lipca 1904 roku w Leoncinie pod Warszawą jako Icchok Zynger. Był synem rabina. Większość swoich utworów napisał w języku jidysz. Duża część jego twórczości jest związana ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed II wojną światową. Zmarł  24 lipca 1991 roku w Miami na Florydzie.
 

Czytaj więcej

Agata Tuszyńska (ur. 1957)

Agata Tuszyńska (ur. 1957)

Pisarka, poetka, reportażystka, historyczka literatury i teatru. Wydała kilka zbiorów poezji oraz zbeletryzowane biografie – modernistycznej aktorki warszawskiej, Marii Wisnowskiej, oraz światowej sławy pisarza, Isaaca Bashevisa Singera.

Czytaj więcej

Ignacy Daszyński (1866–1936)

Ignacy Daszyński (1866–1936)

Ignacy Daszyński – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej (1918), wieloletni poseł, marszałek sejmu (1928–1930). Obok Józefa Piłsudskiego jeden z najwybitniejszych polityków lewicy niepodległościowej II Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Andrzej Polakowski (ur. 1937)

Andrzej Polakowski (ur. 1937)

Andrzej Polakowski urodził się w 1937 roku w Częstochowie. Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz honorowy członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Czytaj więcej

Julian Ankiewicz (1820–1903)

Julian Ankiewicz (1820–1903)

Julian Ankiewicz (1820–1903) – Budowniczy Miasta Warszawy, architekt Banku Polskiego. Autor kilku budynków znajdujących się w Lublinie: gmachu gimnazjum gubernialnego przy ul. Narutowicza 12, gmachu Rządu Gubernialnego przy placu Litewskim 5, gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy Krakowskim Przedmieściu 43.

Czytaj więcej