Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zakazane książki – walka o wolne słowo (lata 70. i 80.)

Społeczeństwo, nie mogąc pogodzić się z ograniczeniami nakładanymi przez reżim komunistyczny, podjęło walkę z cenzurą. Narzędziem tej walki były nieocenzurowane pisma, ulotki i książki, wydrukowane i kolportowane nielegalnie, sprowadzane zza granicy, podawane z rąk do rąk poza oficjalnym obiegiem.

Czytaj więcej

Zakazane książki – cenzura władz komunistycznych (1944–1989)

Lata 1945–1948 były czasem umacniania władzy przez komunistów. Okres ten charakteryzował się jeszcze względną wolnością czytelniczą. Istniały prywatne wydawnictwa, a nawet wychodziła w miarę niezależna prasa. Nie było jeszcze większych problemów w dostępie do przedwojennych książek. Ci, którzy powracali z emigracji, przywozili często ze sobą druki emigracyjne. Ale był to już pierwszy okres działań cenzury. Po upaństwowieniu rynku wydawniczego i księgarskiego rozpoczął się proces narzucania czytelnikom literatury zgodnej z obowiązującą ideologią oraz równoległy proces wycofywania z bibliotek wielu tzw. „nieprawomyślnych” książek. Powstawały listy zakazanych książek, a cenzura rosła w siłę.

Czytaj więcej

Widmowa biblioteka Józefa Czechowicza – dramaty

Z listów i dzienników Józefa Czechowicza ze wzmianek w różnych tekstach prasowych oraz ze wspomnień jego przyjaciół możemy dowiedzieć się o wielu planowanych i nigdy nie zrealizowanych przez poetę publikacjach (dramaty, powieści, tomiki wierszy, tłumaczenia itp.).

Czytaj więcej

Widmowa biblioteka Józefa Czechowicza – proza

Z listów i dzienników Józefa Czechowicza ze wzmianek w różnych tekstach prasowych oraz ze wspomnień jego przyjaciół możemy dowiedzieć się o wielu planowanych i nigdy nie zrealizowanych przez poetę publikacjach (dramaty, powieści, tomiki wierszy, tłumaczenia itp.).

Czytaj więcej

Księgarnia Gebethnera i Wolffa w Lublinie (1908–1932)

Od roku 1908 Księgarnia Franciszka Raczkowskiego mieszcząca się przy Krakowskim Przedmieściu 36 (obecnie 34)  ze względu na problemy finansowe została przejęta przez firmę Gebethner i Wolff. Pod adresem Krakowskie Przedmieście 36 księgarnia działała do roku 1914, kiedy  to ze względu na trudne warunki lokalowe przeniosła się do pomieszczenia w Hotelu Europejskim (Krakowskie Przedmieście 31).

Lublin. Reklama Księgarni i Składy Nut Gebethnera i Wolfa przy Krakowskim Przedmieściu 36
Lublin. Reklama Księgarni i Składy Nut Gebethnera i Wolfa przy Krakowskim Przedmieściu 36 (Autor: nieznany)

Czytaj więcej