Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ikonostas cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Ikonostas widok ogólny.Ikonostas cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie to zabytek, którego powstanie datuje się na okres budowy murowanej cerkwi prawosławnej, czyli na pocz. wieku XVII. Niektóre ikony znajdujące się w nim datowane są jednak nawet na poł. wieku XVI, jako ikony ocalałe i przeniesione z wystroju poprzedniej, drewnianej cerkwi. Ten wysokiej klasy zabytek zachował się do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Mimo upływu czasu i zmiennej historii miejsca, w którym się znajduje, odrestaurowany ikonostas możemy oglądać w prawie niezmienionej formie.

 

Czytaj więcej

Etnografia Lubelszczyzny - drzeworyty lubelskie

O istnieniu drzeworytów ludowych w centralnym pasie Polski zebrał nieco wiadomości Jan Stanisław Bystroń[1]. Najbardziej znane wśród nich, będące unikatami w skali kraju, są drzeworyty z Płazowa, powstałe ok. poł. XIX wieku i rozpowszechniane w okolicach Lubaczowa przez warsztat drzeworytniczy rodziny Kostrzyckich. Wpływy płazowskie wykazuje także drzeworyt z Jurkowa (koło Pińczowa), a do innych przykładów z terenu Lubelszczyzny zalicza się dwa drzeworyty, których odbitki pochodzą z drukarni Stanisława Dżała w Lublinie.

 

>>> czytaj więcej o ludowym drzeworycie lubelskim

Czytaj więcej

Jakub Glatsztejn – Lublin i Lubelszczyzna w twórczości

Jakub Glatsztejn wielokrotnie w swojej twórczości artystycznej, a także w publicystyce wracał w miejsca urodzenia, do którego w rzeczywistości po 1914 roku powrócił tylko raz – na kilka tygodni, latem 1934 roku, w związku z chorobą i śmiercią matki. Na podstawie jego wypowiedzi literackich można stwierdzić, że uznawał Lublin za fundamentalny element swojej tożsamości, którą określał jako tożsamość hybrydy1.

 

Czytaj więcej

Cud Lubelski w 1949 roku – miniwykład Agnieszki Przytuły

To był 3 lipca, niedziela. Miała być niedziela taka, jak każda inna, chociaż może nie do końca, bo właśnie wtedy w katedrze odbywał się ingres nowego biskupa lubelskiego, Piotra Kałwy. Było bardzo dużo ludzi, jak to zwykle w niedzielę, i modlili się przed obrazem Matki Bożej, jak każdego dnia. Po południu, mniej więcej około godziny 15.00 osoby modlące się przed obrazem Matki Bożej, zauważyły zmiany na twarzy Maryi.

Czytaj więcej

Rola Komitetów Obywatelskich na Lubelszczyźnie w 1989 roku – miniwykład Jerzego Kłoczowskiego

Prof. Jerzy Kłoczowski (IEŚW Lublin)
Na pierwszym posiedzeniu Lubelskiego Komitetu Obywatelskiego, złożonego z kilkudziesięciu osób, w oparciu o te środowiska związane z Solidarnością, z dwoma uniwersytetami lubelskimi UMCS-em i KUL-em i środowiskiem intelektualnym, zostałem obrany przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego i do końca jego istnienia spełniałem właśnie tą funkcję. Tak, że moje świadectwo jest takim świadectwem bardziej osobistym.

Czytaj więcej