Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Historia lubelskich zakładów fotograficznych do 1939 roku

Lublin może poszczycić się długimi tradycjami fotograficznymi. Pierwsi fotografowie zaczęli działać tu prawdopodobnie już w latach 40. XIX wieku, a więc kilka lat po wynalezieniu fotografii (1839 rok). Lubelskie zakłady fotograficzne prezentowały wysoki poziom zarówno w XIX stuleciu, jak i w początkach XX wieku, co spowodowało, że w dwudziestoleciu międzywojennym Lublin stał się jednym z ciekawszych ośrodków fotograficznych wolnej Polski.

 

Czytaj więcej

Feliks Kaczanowski (1909–1984)

Feliks Kaczanowski urodził się w 1909 roku, zmarł w 1984 roku. Fotograf, prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1949–1953. Prywatnie optyk, właściciel zakładu optycznego przy Krakowskim Przedmieściu 23.

Czytaj więcej

Stanisław Pastusiak

Stanisław Pastusiak – fotograf-amator związany z Lublinem, autor zbioru zdjęć miasta z 1938 roku, w tym fotografii nieistniejącej dzielnicy żydowskiej. W okresie powojennym związany z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
 

Czytaj więcej

Fotoreportaż

Terminem fotoreportaż określa się sposób wypowiedzi wyrażanej za pośrednictwem fotografii, wtedy gdy jest publikowany w prasie, jest częścią fotografii prasowej (photojournalism). Należy on do kategorii, która uwzględnia dwa aspekty wypowiedzi, powstałe z połączenia wyrazów: foto i reportaż, nadających mu znaczące semantyczne odniesienia. Wskazuje na narracyjny charakter oddziaływania obrazem, na wzór reportażu, którym określa się publicystyczny gatunek literacki, czyli „żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora, reportażysty”1, zazwyczaj dziennikarza-sprawozdawcy, informującego „o (lokalnych) wydarzeniach bieżących”2. Obraz fotograficzny przejmuje tu więc rolę i zadania tekstu pisanego, stając się swoistym tekstem ikonicznym.

 

Czytaj więcej

Kazimierz Lelewicz (1896–1986)

Kazimierz Lelewicz – urodził się w 1896 w Lubartowie, zmarł w 1986 roku w Gdańsku. Był członkiem założycielem Związku Polskich Artystów Fotografików (nr leg. 8), ukończył studia inżynierskie w Szkole Technicznej Rotwanda i Wawelberga w Warszawie, następnie pracował w budownictwie kolejowym.

 

Czytaj więcej

Karol Grundhand (2 poł. XIX wieku)

Karol Grundhand (2 poł. XIX wieku) – jeden z pionierów lubelskiej fotografii, społecznik, być może też pierwszy w Lublinie fotograf żydowskiego pochodzenia. Około 1864 roku prowadził zakład przy Krakowskim Przedmieściu 167 (dziś 66)1.

Czytaj więcej

Atelier „W. Grabowski”

Władysław Grabowski – fotograf, w XIX wieku prowadził atelier w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 42. W 1866 roku pracował w Lublinie, jego atelier mieściło się przy ul. Rybnej 67/8.

Czytaj więcej

Aleksander Nowaczyński (1845–1873)

Aleksander Nowaczyński – zdolny rysownik i fotograf, autor pierwszego fotograficznego wydawnictwa w Lublinie. Od 1866 roku prowadził atelier „A. Nowaczyński” przy Krakowskim Przedmieściu, obok cukierni Semadeniego, a od 1868 roku także przy ul. Zielonej.

Czytaj więcej

Marceli Rzymkowski (1826–1892?)

Marceli Feliks Rzymkowski (1826–1892?) – krakowski fotograf, jeden z pierwszych zawodowych fotografów w Lublinie1. Jego atelier mieściło się w domu Kobylińskiego przy ul. Poczętkowskiej 146 (dzisiaj Staszica)2.

Czytaj więcej

Walerian Twardzicki – atelier „Twardzicki & Grochowski”

Walerian Twardzicki – warszawski fotograf, ceniony w Polsce autor portretów typów społecznych. Do dzisiaj jest jednym z najbardziej cenionych polskich fotografów. Zawodowiec, właściciel znakomitych atelier w Warszawie. Portrecista artystów, arystokratów, ale też włóczęgów, domokrążców i przekupek. Jego domeną stała się fotografia zakładowa. Portrety Twardzickiego z czasów warszawskich stanowią bogatą dokumentację osobową tamtych czasów.
W Lublinie razem z Ksawerym Grochowskim prowadził cieszące się wielką popularnością atelier „Twardzicki & Grochowski” w Hotelu Europejskim.

Czytaj więcej

Maria Nowaczyńska (1854–?)

Maria Nowaczyńska – lublinianka, córka radnego i kasjera tutejszego magistratu, żona Aleksandra Nowaczyńskiego, właścicielka atelier przy Krakowskim Przedmieściu, obok cukierni Semadeniego, potem przy ulicy Zielonej. Pionierka fotografii, właścicielka jednego z najdłużej działających atelier w Warszawie, założycielka szkoły fotograficznej dla kobiet.

Czytaj więcej

Leonard Kowalski (ok. 1840–1917)

Leonard Kowalski – właściciel wytwórni materiałów fotochemicznych w Warszawie, carski „dostawca dworu”, pierwszy prezes Stowarzyszenia Fotografów Zawodowych Królestwa Polskiego. W latach 1874–1878 przy Krakowskim Przedmieściu 165 prowadził atelier pod szyldem „Zakład Fot. Art. Leonarda Kowalskiego”.

Czytaj więcej

Wanda Chicińska-Płaczkowska (ok. 1850–1938)

Wanda Chicińska-Płaczkowska – pierwsza lubelska fotografka, autorka unikatowej dokumentacji fotograficznej Lublina, laureatka złotego medalu na wystawie pracy kobiet w Warszawie w 1877 roku. Od 1871 roku do ok. 1890 roku prowadziła atelier „Chicińska i Ska” w Hotelu Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.

Czytaj więcej

Chill Warman (początek XX wieku)

Chill Warman – jeden z pierwszych i najdłużej działających fotografów żydowskich w Lublinie, otworzył atelier w 1903 roku. Atelier Warmana funkcjonowało również w okresie międzywojennym, zarejestrowane na Ryfkę Warman.

Czytaj więcej

Atelier „Sztuka”

Historia atelier sięga 1877 roku, kiedy Wiktoria Sierocińska, pierwsza właścicielka zakładu, została po raz pierwszy wspomniana w księgach grodzkich jako fotografka1. Swoje atelier otworzyła w grudniu 1877roku przy ulicy Krakowskie Przedmieście w domu pokapucyńskim2.  
Atelier Sierocińskiej funkcjonowało w Lublinie przez kilkadziesiąt lat, odnosząc ogromne sukcesy, nie tylko komercyjne, ale przede wszystkim wystawiennicze.

Czytaj więcej

Ignacy Wasilewski (początek XX wieku)

Ignacy Wasilewski był jednym z najdłużej i najaktywniej pracujących w Lublinie fotografów zawodowych. Okres jego działalności przypada na czas wielkich zmian w dziedzinie fotografii, postępu, uproszczenia procesu obróbki, a co za tym idzie – popularyzacji i wzrostu liczby atelier.

Czytaj więcej

Herszk Cygielman (XIX wiek)

Herszk Cygielman – fotograf, prawdopodobnie żydowskiego pochodzenia, właściciel atelier Fotografia Artystyczna Van Dyck, które prowadził przy ulicy Kapucyńskiej 172 od ok. 1895 do 1897 roku1.

Czytaj więcej