Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Lubartowska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Lubartowska w Lublinie – historia ulicy

Najdłuższą ulicą dzielnicy żydowskiej była Lubartowska. Miała ponad kilometr długości i prowadziła do nowego cmentarza żydowskiego położonego przy ulicy Obywatelskiej, zaś z przeciwnej strony przechodziła w ulicę Nową na wysokości Kowalskiej.

Czytaj więcej

Lublin – ulica Cyrulicza

Lublin – ulica Cyrulicza

Ulica Cyrulicza została wytyczona w latach 50. XIX wieku, lecz nazwa przyjęła się dopiero pod koniec stulecia. Do tego czasu występowała jako "Projektowana" lub zapożyczała nazwę od dużo starszej, biegnącej prostopadle ulicy Nadstawnej. Ulica Cyrulicza nie przetrwała wojny w pierwotnym kształcie. Ocalał odcinek od Lubartowskiej do Furmańskiej, natomiast pozostała część ulicy została zrównana z ziemią przez hitlerowców w ramach wyburzania dzielnicy żydowskiej.

 

Czytaj więcej