Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mirosław Derecki – pisarz

Mirosław Derecki – pisarz

Przyjaciel Mirosława Dereckiego, Waldemar Michalski, tak wspominał jego pasję pisarską: „Bohaterowie jego książek to ludzie – pasjonaci, szaleńcy, ideowcy, tacy właśnie jak major «Hubal», komandosi, cichociemni czy Stachura – wybijają się ponad przeciętność i warto o nich pamiętać, a nawet podziwiać. Gdy go spotykałem na Krakowskim Przedmieściu czy w Związku Literatów Polskich, miałem wrażenie, że przed chwilą rozstał się ze swoimi bohaterami i trochę konspiracyjnie relacjonuje mi najnowsze o nich wieści. Jakże ubogie i szare byłoby nasze widzenie Kazimierza, Nałęczowa, Biłgoraja, Lubartowa i Lublina, gdyby nie jego relacje, opowieści, wspomnienia...”.

Czytaj więcej

Mirosław Derecki – dziennikarz

Mirosław Derecki – dziennikarz

Trudno powiedzieć, na ile świadomie Mirosław Derecki podjął decyzję o związaniu się zawodowo z dziennikarstwem. Jego znajomi z dzieciństwa wspominali, że od dziecka był osobą dociekliwą i ciekawą otaczającego świata, chłopcem, który „lubił wszystko wiedzieć”. Jego najwcześniejsze marzenie dotyczyło zostania marynarzem, a kiedy nieco podrósł – marzył o zostaniu aktorem.

Czytaj więcej

Mirosław Derecki – rodzina

Mirosław Derecki – rodzina

Mirosław Jan Stanisław Derecki urodził się 19 lutego 1936 roku w Lubartowie. W wielu źródłach można jednak odnaleźć 19 sierpnia 1936 roku jako datę urodzenia przyszłego dziennikarza. Do legendy rodzinnej zalicza się przyczyny tego podwójnego datowania, nie wiedząc, czy stało się to z winy lubartowskiego organisty, czy też był to efekt fantazji ojca małego Mirka. Niemniej sam Mirosław Derecki obchodził swoje urodziny zawsze zimą, twierdząc, że „zdecydowanie bardziej pasuje do niego marzycielsko-refleksyjna natura zodiakalnej Ryby niż królewskiego, dumnego Lwa”.

Czytaj więcej

Maria Bechczyc-Rudnicka (1888–1982)

Maria Bechczyc-Rudnicka (1888–1982)

Maria (Ksenia) Bechczyc-Rudnicka, z domu Mataftin, urodziła się 1 lutego 1888 roku w Warszawie, zmarła 6 czerwca 1982 roku w Lublinie. Była córką carskiego urzędnika Piotra Mataftina i Heleny z Raszpilów. Jej rodzice pochodzili z zamożnej szlachty rosyjskiej.

Czytaj więcej

Małgorzata Gnot (1954–2021)

Małgorzata Gnot (1954–2021)

Recenzentka teatralna, dziennikarka „Sztandaru Ludu” i „Kuriera Lubelskiego”, współzałożycielka „Gazety w Lublinie”, sekretarz literacki w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Czytaj więcej

Jan Stompf (1790–1836)

Jan Stompf (1790–1836)

Jan Stompf (1790–1836) – architekt lubelski, reprezentant dzięwiętnastowiecznego neogotyku. W Lublinie m.in. przebudował zamek na więzienie oraz przebudował pałac Lubomirskich na gmach Komisji Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej

Bolesław Stelmach (ur. 1956)

Bolesław Stelmach (ur. 1956)

Architekt.
W 2010 roku został laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich. Najważniejsze realizacje Bolesława Stelmacha znajdują się w Warszawie, Żelazowej Woli, Nałęczowie i Lublinie.

Czytaj więcej

Gustaw Landau-Gutenteger (1870–1917)

Gustaw Landau-Gutenteger (1870–1917)

Gustaw Landau-Gutenteger (1870–1917) – architekt miasta Łodzi. W Lublinie zaprojektował gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich na rogu ulicy Kołłątaja i Krakowskiego Przedmieścia – dzisiejszy hotel Lublinianka.

Czytaj więcej

Oskar Wiktor Sosnowski (1880–1939)

Oskar Wiktor Sosnowski (1880–1939)

Oskar Wiktor Sosnowski (1880–1939) – polski architekt i konserwator zabytków tworzący w nurcie modernizmu. Autor kościołów w Orłowie, Włocławku, Imielnicy, Fałkowie, oraz willi i domów mieszkalnych utrzymanych w konwencji narodowego historyzmu. Jego najbardziej znaną realizacją jest kościół pw. św. Rocha w Białymstoku. Zajmował się także zagadnieniami urbanistyki, o czym świadczy projekt miasta-ogrodu Czerniaków. W Lublinie zaprojektował kościół pw. św. Michała na Bronowicach.

Czytaj więcej

Oskar Hansen (1922–2005)

Oskar Hansen (1922–2005)

Architekt, malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz, teoretyk sztuki, twórca teorii Linearnego Systemu Ciągłego i Formy Otwartej. W Lublinie zaprojektował osiedle im. Juliusza Słowackiego na LSM.

Czytaj więcej

Aleksander Gruchalski (1894–1943)

Aleksander Gruchalski (1894–1943)

Architekt przedwojennego Lublina. Jego działalność na polu architektury przypadła na lata 1925–1939, a jej efektem było ponad trzydzieści budowli o różnym przeznaczeniu. W Lublinie zaprojektował m.in. kaplicę-kościół na cmentarzu przy ul. Unickiej (1934), kilka willi (np. dr. Krzysztofa Ślaskiego na Dolnym Czechowie, Kamili i Wacława Moritzów przy ul. Podwale) oraz odznaczających się sporymi kubaturami kamienic (przy ul. Skłodowskiej 8, 10, 12, 50, ul. Szopena 19, ul. Godebskiego 13, ul. Jasnej 3).

Czytaj więcej