Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krakowskie Przedmieście – historia ulicy

Krakowskie Przedmieście – historia ulicy

Od zawsze trakt krakowski grał ważną rolę w życiu miasta. Na tej właśnie ulicy miało miejsce kilka doniosłych i brzemiennych w skutki faktów historycznych. Dawniej trakt krakowski obejmował teren dzisiejszych placów – Łokietka i Litewskiego, dlatego i te miejsca są tutaj prezentowane. Krakowskie Przedmieście jest obecnie główną ulicą Lublina.

Czytaj więcej

Teatr Stary w Lublinie

Teatr Stary w Lublinie

Teatr Stary jest jednym z najstarszych budynków teatralnych w Polsce. Został wybudowany w 1822 roku przez Łukasza Rodakiewicza. Przez wiele lat mieściło się tu kino; odbywały się też pokazy walk zapaśniczych. W latach 80. XX wieku przestał być użytkowany i stopniowo ulegał zniszczeniu. W 2008 roku rozpoczęto prace remontowe, mające na celu przywrócenie budynku do stanu z czasów jego świetności. Teatr Stary wznowił działalność w 2012 roku.

Czytaj więcej

Budynki użyteczności publicznej w Lublinie

Budynki użyteczności publicznej w Lublinie

Budynki użyteczności publicznej wywodzą się z architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Charakteryzują się szeroką dostępnością. Są przeznaczone dla administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, handlu, itd.

Czytaj więcej

Otoczenie Sądu Rejonowego w Lublinie

Otoczenie Sądu Rejonowego w Lublinie

W trakcie ostatniego remontu dokonano kompleksowej rewaloryzacji otoczenia obu budynków sądowych. Jej celem, poza samą poprawą estetyki otoczenia, było również odpowiednie wyeksponowanie zabytkowych budynków i ujednolicenie całego zespołu, a zarazem uczytelnienie go w przestrzeni miasta, tym ważniejsze, że od lat obecność sądu jest tu zaznaczona również nazwami ulic – Sądowej i Hipotecznej.

Czytaj więcej

Dawny Sąd Okręgowy w Lublinie

Dawny Sąd Okręgowy w Lublinie

Lubelski sąd jest jednym z dwóch wzniesionych w Królestwie Polskim w latach 1876–1915 budynków przeznaczonych dla Sądów Okręgowych. Drugi, zbudowany w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1907–1908 według projektu architekta Feliksa Nowickiego, chociaż wzniesiony w dużo większej skali, nie jest tak interesujący pod względem rozwiązań przestrzennych.

Czytaj więcej

C. d'Örken „Plan De la Ville et Fauxbourgs de Lublin” z 1716 roku

C. d'Örken „Plan De la Ville et Fauxbourgs de Lublin” z 1716 roku

26 listopada 1715 roku w Tarnogrodzie zawiązano konfederację, której nadrzędnym celem było usunięcie Sasów z Polski. Walki konfederatów z wojskami saskimi przerywane były rokowaniami. Jedne z tychże rozmów były prowadzone w Lublinie i przy tej okazji powstał prezentowany plan, który jest swoistym informatorem dla uczestników negocjacji.

Czytaj więcej

Brama Krakowska w Lublinie

Brama Krakowska w Lublinie

Idąc na Stare Miasto od strony Krakowskiego Przedmieścia, z daleka widzimy bryłę Bramy Krakowskiej. Ta ceglana budowla swoją historią sięga XIV wieku. Po groźnym dla miasta najeździe Tatarów w 1341 roku postanowiono otoczyć miasto murami obronnymi i opatrzyć je bramami. Jedną z nich jest Brama Krakowska, która swoją nazwę wywodzi od traktu i przedmieścia, na które prowadziła.

Czytaj więcej

Brama Grodzka w Lublinie

Brama Grodzka jest jednym z pierwszych murowanych elementów obwarowań miasta wybudowanych w 1342 roku po zezwoleniu Kazimierza Wielkiego. U schyłku XVIII wieku przeprowadzono remont obiektu, którego wykonanie zlecono Dominikowi Merliniemu. Przez wieki Brama Grodzka zwana była także Bramą Żydowską, ponieważ była przejściem pomiędzy Starym Miastem a dzielnicą żydowską.

Brama Grodzka w Lublinie

 

 

Czytaj więcej

Bolesław Stelmach (ur. 1956)

Bolesław Stelmach (ur. 1956)

Architekt.
W 2010 roku został laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich. Najważniejsze realizacje Bolesława Stelmacha znajdują się w Warszawie, Żelazowej Woli, Nałęczowie i Lublinie.

Czytaj więcej

Bohdan Kelles-Krauze (1885–1945)

Bohdan Kelles-Krauze – architekt powiatu lubelskiego, malarz. Dla Lublina zaprojektował m.in. łaźnię miejską przy ul. Bronowickiej 2 (1922), Gmach Poczty Głównej przy Krakowskim Przedmieściu 50 (1923–1924, we współpracy z Jerzym Siennickim), gmach Gimnazjum ss. urszulanek przy ul. Narutowicza 10 (1925), gmach Gimnazjum im. Zamoyskiego przy ul. Ogrodowej (1925), oraz wiele domów mieszkalnych (m.in. przy ul. Grottgera 8, Głowackiego 20, Chopina 8, Ogrodowej 4).

Czytaj więcej

Architektura i urbanistyka Lublina – style i epoki

Pierwszym stylem, jaki pojawia się w lubelskiej architekturze jest romanizm. Jedynym przykładem architektury romańskiej w Lublinie, a jednocześnie jedynym przykładem budowli romańskiej po tej stronie Wisły jest donżon znajdujący się na Zamku Lubelskim. Podwójne okno znajdujące się po południowej stronie budowli jest znakomitym przykładem tego stylu. W architekturze Lublina odnajdujemy wszystkie style architektoniczne obowiązujące w architekturze polskiej: gotyk, renesans, barok, historyzm, neostyle, secesję, modernizm. Najbardziej charakterystycznym dla obszaru Lublina i Lubelszczyzny jest styl renesansu lubelskiego, którego kilka przykładów znajduje się w mieście.

 

Czytaj więcej