Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rynek 2 w Lublinie

Rynek 2 w Lublinie

Kamienica Rynek 2 w Lublinie powstała w wyniku scalenia dwóch budynków w 1785 roku przez Jana i Krystynę Heysslerów. Do 1939 roku była własnością rodziny Surzyckich.

Czytaj więcej

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie

W granicach obecnego województwa lubelskiego zostało zlokalizowanych i umieszczonych na mapie ponad 850 majątków ziemskich funkcjonujących w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiele przedwojennych majątków znajduje się obecnie poza granicami współczesnego województwa, którego kształt uległ zmianie. Część miejscowości zmieniła nazwę, bądź przestała istnieć, stąd trudności w umieszczeniu ich na współczesnej mapie. Problematyczne były również miejscowości, których nazwa występuje w wielu regionach Polski.

Czytaj więcej

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie – majątek Dzbenin

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie – majątek Dzbenin

Pałacyk dzbeniński znajduje się aktualnie w granicach administracyjnych Lublina, stanowi własność prywatną dwóch rodzin. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji należał do rodziny Rzączyńskich. Na temat obiektu powstała praca magisterska Marii Pysznej, pt. Rewaloryzacja zabytkowa założenia willowego Dzbenin.

Czytaj więcej

Browar „Jeleń” w Lublinie

W 1906 roku Emil Plage wybudował w obecnym miejscu rektyfikację spirytusu. W 1925 roku zakład przejął Hersz Jojna Zylber i uruchomił w nim produkcję piwa. Jego tradycję kontynuuje dziś przedsiębiorstwo Perła – Browary Lubelskie S.A.

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w czasie II wojny światowej

Rzeźnia miejska w czasie II wojny światowej

Po wkroczeniu do Lublina Niemcy wprowadzili swój zarząd na terenie rzeźni. Machina wojenna Trzeciej Rzeszy potrzebowała tysięcy ton rozmaitych materiałów do prowadzenia działań wojennych. Jednym z nich była żywność, w tym mięso i jego produkty, pochodzące m.in. z lubelskiej rzeźni. Bardzo szybko zakład wznowił produkcję, rozbudowano fabrykę konserw, zatrudniono dodatkowych pracowników. Do zakładów dostarczano trzodę chlewną i bydło m.in. z przymusowych dostaw, czyli kontyngentów, oraz rekwizycji.

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w Lublinie po 1944 roku

Rzeźnia miejska w Lublinie po 1944 roku

W 1944 roku na bazie rzeźni miejskiej powołano Państwową Przetwórnię Mięsną nr 64. Początkowo działała ona jako przedsiębiorstwo spółdzielcze, a od 1946 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, produkujące bekon, konserwy, szynki i wędliny na bazie istniejącej przed wojną bekoniarni i wytwórni konserw firmy „Poels & Co". Po wyzwoleniu na terenie rzeźni pracowało kilka przedsiębiorstw, m.in. „Bacutil” Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie, Solarnia Skór Surowych, Fundusz Aprowizacyjny.

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w Lublinie

Rzeźnia miejska w Lublinie

Pierwsze lodówki domowe pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku, jednak już od końca XIX wieku rozwijał się nowoczesny przemysł przetwórstwa żywności. Europa pozostawała w tyle za amerykańskimi nowinkami przemysłowymi, niemniej starano się i tu rozwijać nowoczesne metody produkcji i konserwacji produktów żywnościowych, m.in. dzięki odkryciom Pasteura dotyczącym rozwoju mikroorganizmów.

Czytaj więcej

Kolej Bystrzyca–Łęczna

Kolej Bystrzyca–Łęczna

Kolej Bystrzyca–Łęczna, a właściwie Nasutów–Bystrzyca–Jawidz–Łęczna miała prześwit toru 600 mm, zbudowały ją w czasie I wojny światowej wojska niemieckie.

Czytaj więcej

Kolejki wąskotorowe na Lubelszczyźnie

Kolejki wąskotorowe na Lubelszczyźnie

Poprzez połączenie pojazdu i specjalnego typu drogi, kolej stanowiła rewelacyjne rozwiązanie problemów transportowych w XIX wieku. Opór koła toczonego po metalowej szynie jest niewielki, dużo mniejszy niż w przypadku drogi kołowej. Również stosunek energii zużytej na przewiezienie ładunku ciągle sytuuje kolej jako jedno z najlepszych rozwiązań masowego transportu towarów.
Brak dobrych dróg przejezdnych jesienią i zimą, tudzież masowej indywidualnej motoryzacji skłaniał wielu inwestorów do budowy linii kolejek gospodarczych, stosowanych w dużych majątkach do obsługi gorzelni, tartaków lub coraz częściej powstających cukrowni. Lubelszczyzna, region gdzie intensywnie rozwijano produkcję rolną, bardzo cierpiała na brak dobrych środków transportu, dlatego bardzo szybko rozpoczęto stosowanie kolejek polowych.

Czytaj więcej

Koleje cukrowni Lublin

Koleje cukrowni Lublin

Cukrownia Lublin powstała w 1895 roku. Już na początku zaplanowano, że transport surowców i materiałów będzie się odbywać szlakiem Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Początkowo kolej ta w zupełności zaspokajała potrzeby transportowe cukrowni, dopiero w lutym 1914 roku dyrektor Bogdan Broniewski wystąpił z propozycją budowy kolei wąskotorowej o trakcji mechanicznej z Lublina do Bychawy, z odgałęzieniami do Osmolic, Czerniejowa, Prawiednik, Jabłonny, Żabiej Woli, Tyszowa – po ziemiach należących do plantatorów buraków. Plany pokrzyżował opór rosyjskich władz wojskowych i wybuch I wojny światowej. Wojna o utrwalenie granic i zniszczenia wojenne nie sprzyjały inwestycjom.

Czytaj więcej

Kolej tomaszowska

Kolej tomaszowska

Od czasu wybudowania kolei warszawsko-wiedeńskiej, zainteresowanie nowym środkiem transportu gwałtownie rosło, dla wielu ośrodków w Królestwie Polskim była to szansa niespotykanego do tej pory awansu cywilizacyjnego. Rozwój lokalnego przemysłu, nie mówiąc o otwarciu dalekich rynków, stwarzał nowe możliwości. Jednym z terenów na wschód od Wisły, gdzie zainteresowano się nowym środkiem transportu była Ordynacja Zamojska.

Czytaj więcej

Kolej żelazna w Lublinie do II wojny światowej

Kolej żelazna w Lublinie do II wojny światowej

Połączenie kolejowe Lublina z Warszawą i Kowlem miało doniosłe znaczenie w dziejach miasta i zasadniczy wpływ na tempo jego urbanistycznego i gospodarczego rozwoju. W okresie dziesięciu lat liczba mieszkańców podwoiła się i w 1910 roku wynosiła przeszło 65 tys. Zakładano nowe przedsiębiorstwa i fabryki, miasto rozprzestrzeniło się i rozbudowywało, imponując gmachami i pojemnymi kamienicami.

Czytaj więcej