Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Baszta na Zamku Lubelskim

Baszta na Zamku Lubelskim

Baszta na Zamku Lubelskim, zwana donżonem, to jedyny po tej stronie Wisły zabytek sztuki romańskiej. Cylindryczna, murowana budowla wchodzi w skład kompleksu Zamku Lubelskiego.

Czytaj więcej

Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie

Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie

Kaplica Trójcy Świętej przy Zamku Lubelskim jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. Gotycka architektura, którą wypełniają bizantyńsko-ruskie malowidła, stanowi unikalną syntezę kultur Wschodu i Zachodu.

Czytaj więcej

Zamek Lubelski

Zamek Lubelski

Istnienie średniowiecznego grodu zwanego Lublinem na przełomie XI i XII wieku potwierdziło m.in. odkrycie dawnych umocnień miasta. Od kiedy istniał drewniany gród dokładnie nie wiadomo. Początkiem mogła być drewniana strażnica, postawiona na obecnym wzgórzu zamkowym, według tradycji – już za czasów Bolesława Chrobrego. Być może w obrębie dwunastowiecznego grodu znajdował się murowany kościół.

Czytaj więcej

Jan Stompf (1790–1836)

Jan Stompf (1790–1836)

Jan Stompf (1790–1836) – architekt lubelski, reprezentant dzięwiętnastowiecznego neogotyku. W Lublinie m.in. przebudował zamek na więzienie oraz przebudował pałac Lubomirskich na gmach Komisji Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej

Bolesław Stelmach (ur. 1956)

Bolesław Stelmach (ur. 1956)

Architekt.
W 2010 roku został laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich. Najważniejsze realizacje Bolesława Stelmacha znajdują się w Warszawie, Żelazowej Woli, Nałęczowie i Lublinie.

Czytaj więcej

Gustaw Landau-Gutenteger (1870–1917)

Gustaw Landau-Gutenteger (1870–1917)

Gustaw Landau-Gutenteger (1870–1917) – architekt miasta Łodzi. W Lublinie zaprojektował gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich na rogu ulicy Kołłątaja i Krakowskiego Przedmieścia – dzisiejszy hotel Lublinianka.

Czytaj więcej

Oskar Wiktor Sosnowski (1880–1939)

Oskar Wiktor Sosnowski (1880–1939)

Oskar Wiktor Sosnowski (1880–1939) – polski architekt i konserwator zabytków tworzący w nurcie modernizmu. Autor kościołów w Orłowie, Włocławku, Imielnicy, Fałkowie, oraz willi i domów mieszkalnych utrzymanych w konwencji narodowego historyzmu. Jego najbardziej znaną realizacją jest kościół pw. św. Rocha w Białymstoku. Zajmował się także zagadnieniami urbanistyki, o czym świadczy projekt miasta-ogrodu Czerniaków. W Lublinie zaprojektował kościół pw. św. Michała na Bronowicach.

Czytaj więcej

Marian Lalewicz (1878–1944)

Marian Lalewicz (1878–1944)

Marian Lalewicz (1878–1944) – architekt, pedagog. Pracę jako architekt rozpoczął w Petersburgu. W Polsce poświęcił się restauracji zabytkowych budowli warszawskich, m.in. pałacu Raczyńskich, pałacu Ossolińskich, pałacu Staszica w Warszawie. Zaprojektował budynek firmy Ericsson, gmach Banku Rolnego, Instytut Geologiczny w Warszawie, zajmował się także projektowaniem domów i willi. Pracował w Kaliszu, Siedlcach, Sosnowcu, Gdyni. W Lublinie zaprojektował budynek Państwowego Banku Rolnego przy ulicy Chopina 6, przebudował gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Alejach Racławickich oraz kościół akademicki przy ulicy Radziszewskiego.

Czytaj więcej

Bohdan Kelles-Krauze (1885–1945)

Bohdan Kelles-Krauze (1885–1945)

Bohdan Kelles-Krauze – architekt powiatu lubelskiego, malarz. W Lublinie zaprojektował m.in. łaźnię miejską przy ul. Bronowickiej 2 (1922), Gmach Poczty Głównej przy Krakowskim Przedmieściu 50 (1923–1924, we współpracy z Jerzym Siennickim), gmach Gimnazjum ss. urszulanek przy ul. Narutowicza 10 (1925), gmach Gimnazjum im. Zamoyskiego przy ul. Ogrodowej (1925) oraz wiele domów mieszkalnych (m.in. przy ul. Grottgera 8, Głowackiego 20, Chopina 8, Ogrodowej 4).

Czytaj więcej

Marian Jarzyński (1857–1898)

Marian Jarzyński (1857–1898)

Marian Jarzyński (1857–1898) – inżynier gubernialny lubelski. W Lublinie zaprojektował m.in. przebudowę pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej (1884), szpital żydowski przy ulicy Lubartowskiej (1885–1886), Domek Stróża (1888), gmach Sądu Okręgowego przy Krakowskim Przedmieściu (1892).

Czytaj więcej

Oskar Hansen (1922–2005)

Oskar Hansen (1922–2005)

Architekt, malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz, teoretyk sztuki, twórca teorii Linearnego Systemu Ciągłego i Formy Otwartej. W Lublinie zaprojektował osiedle im. Juliusza Słowackiego na LSM.

Czytaj więcej

Aleksander Gruchalski (1894–1943)

Aleksander Gruchalski (1894–1943)

Architekt przedwojennego Lublina. Jego działalność na polu architektury przypadła na lata 1925–1939, a jej efektem było ponad trzydzieści budowli o różnym przeznaczeniu. W Lublinie zaprojektował m.in. kaplicę-kościół na cmentarzu przy ul. Unickiej (1934), kilka willi (np. dr. Krzysztofa Ślaskiego na Dolnym Czechowie, Kamili i Wacława Moritzów przy ul. Podwale) oraz odznaczających się sporymi kubaturami kamienic (przy ul. Skłodowskiej 8, 10, 12, 50, ul. Szopena 19, ul. Godebskiego 13, ul. Jasnej 3).

Czytaj więcej