Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Plac Litewski w Lublinie

Plac, którego obecna nazwa stała się popularna dopiero w latach 20. XIX wieku, jest ważnym miejscem nie tylko w historii Lublina, ale też całego kraju.

 

Czytaj więcej

Park Ludowy w Lublinie

Park Ludowy w Lublinie

Park miejski położony jest w centralnej części Lublina na południe od Starego Miasta, w dolinie rzeki Bystrzycy. Granice parku wyznaczają od wschodu aleja Józefa Piłsudskiego i Aleje Zygmuntowskie, od południa ulica Młyńska, ulica Dworcowa oraz ulica Nadłączna. Od strony północnej park graniczy z rzeką Bystrzycą, a od strony zachodniej sąsiaduje z terenami po byłej cukrowni „Lublin”. Obiekt powstał w latach 1950–1957, na podmokłych terenach położonych nad Bystrzycą, w dzielnicy Za Cukrownią.

 

Czytaj więcej

Złota 6 w Lublinie

W XVI-wiecznych dokumentach kamienica Złota 6 wymieniana jest jako dwa odrębne obiekty. Na początku XVIII wieku obie kamienice, poważnie zdewastowane, połączył w jedną całość Izydor Micowski.

 

 

Czytaj więcej

Złota 5 w Lublinie

Pierwsze wzmianki na temat kamienicy Złota 5 pojawiły się w 1518 roku. W latach 1730-1736 w budynku funkcjonował szpital, prowadzony przez siostry miłosierdzia.

 

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 9 w Lublinie

Pierwsze wzmianki na temat Kamienicy przy ulicy Archidiakońskiej 9 pochodzą z 1459 roku. Przez lata budynek był przedmiotem sporu pomiędzy Radą Miejską a lubelskimi duchownymi.

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 7 w Lublinie

W 1406 roku w miejscu obecnej kamienicy znajdowała się szkoła, nad którą nadzór sprawowała Rada Miejska. W 1912 roku Maria Wilczyńska sprzedała kamienicę Schronisku dla Nauczycieli im. Wiktorii Michelisowej.

 

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 6 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 6 została zbudowana na początku XX wieku przez rodzinę Gewerców. Po II wojnie światowej budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Archidiakońska 5 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 5 znana jest jako Mały Ratuszek. W jej pomieszczeniach mieściło się archiwum akt radzieckich i wójtowskich, więzienie oraz rządowa drukarnia.

Czytaj więcej

Archidiakońska 4 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 4 powstała w 1918 roku na miejscu zburzonej kamienicy z pierwszej połowy XVI wieku. Jest siedzibą Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków.
 

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 1 w Lublinie

Pierwsze wzmianki dotyczące kamienicy Archidiakońska 1 pochodzą z 1522 roku. Od XVII wieku nazywana była zamiennie Bachowską i Szpakowską od nazwisk kolejnych właścicieli.

Czytaj więcej

Rynek 6 w Lublinie

W XVI wieku kamienica Rynek 6 należała do rodziny Chociszewskich, stąd zwana jest kamienicą Chociszewską. W I połowie XVII wieku właścicielem budynku był Jerzy Lemko, autor rozprawy O Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Rynek 20 w Lublinie

Kamienica Rynek 20 jest budynkiem składającym się z dwu części. Elewacja części 20A jest scalona z elewacją kamienicy nr 19, tworząc z nią jedną całość. Zmiana pierwotnego planu budynku była wynikiem powojennej odbudowy.

Czytaj więcej

Rynek 19 w Lublinie

W 1542 roku kamienica Rynek 19 należała do Jerzego Purbacha, rajcy warszawskiego. Budynek został zniszczony podczas bombardowania Lublina we wrześniu 1939 roku.

Czytaj więcej