Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdom w Lublinie

Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdom w Lublinie

Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdom było pierwszą i zarazem jedyną żydowską spółdzielnią mieszkaniową w Lublinie. Zostało założone około 1927 roku przez Lejba Geliebtera. Pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku wybudowało w Lublinie zespół kamienic przy ulicy Probostwo 19 oraz budynek przy ulicy Wieniawskiej 6. Z czasem z inicjatywy żydowskiej przerodziło się w spółdzielnię żydowsko-polską. Spółdzielnia planowała budowę kolejnych domów spółdzielczych, jednak ambitnym planom kres położyła samobójcza śmierć jej założyciela. Mimo poważnych problemów, spółdzielnia przetrwała i działa w Lublinie do dzisiaj.

Czytaj więcej

Szlomo Herszenhorn (1888–1953)

Lekarz dermatolog, działacz społeczny, polityk partii Bund, a następnie członek Komitetu Centralnego Bundu, publicysta lubelskiego organu prasowego partii „Lubliner Sztyme”, członek rady Szpitala Żydowskiego przy ul. Lubartowskiej, prezes zarządu lubelskiego oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) i członek prezydium krajowego TOZ, radny i wiceprezes Rady Miejskiej w Lublinie, delegat Rady Miejskiej w Komitecie Rozbudowy Lublina, przewodniczący Komisji Opieki Społecznej przy Radzie Miejskiej, inicjator Stowarzyszenia „Kultur-Liga”, wykładowca Uniwersytetu Ludowego, członek zarządu Kasy Pożyczek Bezprocentowych, członek zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, po wojnie kierownik Samodzielnego Referatu dla Spraw Pomocy Ludności Żydowskiej przy Prezydium PKWN, członek i wiceprzewodniczący prezydium Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, członek Komitetu Ziomków Lubelskich, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku dla Produktywizacji Żydów, członek Plenum Żydowskiego Komitetu Ziomkostw Lubelskich, członek komitetu wydawniczego Księgi Pamięci Lublina, publicysta „Biuletynu Żydowskiej Agencji Prasowej”.

Czytaj więcej

„Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej” (1944–1949)

Dwujęzyczny polsko-jidyszowy „Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej” był pierwszym czasopismem żydowskim ukazującym się w wyzwolonym Lublinie. Czasopismo wydawano w Lublinie od 13 listopada 1944 roku do prawdopodobnie 29 grudnia tego roku, następnie redakcja gazety została przeniesiona do Łodzi, a potem Warszawy.

Czytaj więcej