Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Umschlagplatz w Lublinie

Umschlagplatz w Lublinie

Lubelskim Umschlagplatzem (dawniej również Lubelskim Placem Śmierci) nazywane jest miejsce, z którego niemiecka policja bezpieczeństwa wysyłała transporty lubelskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu w marcu i kwietniu 1942 roku.

Czytaj więcej

Targowisko zwierzęce w Lublinie

Zanim targowisko stało się w latach 30. XX wieku dobrze prosperującym przedsiębiorstwem przy rzeźni miejskiej na Tatarach, targi odbywały się cykliczne na Kalinowszczyźnie, choć Słomiany Rynek nie posiadał żadnego specjalnego zaplecza organizacyjnego.

 

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska na Bronowicach

Powstała pod koniec XIX wieku rzeźnia miejska na Bronowicach przetrwała czas zaborów i I wojny światowej, nie podołała jednak trudnościom gospodarczym w okresie II Rzeczypospolitej.

 

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w Lublinie

Pierwsze lodówki domowe, pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku, jednak już od końca XIX wieku, rozwijał się nowoczesny przemysł przetwórstwa żywności. Europa pozostawała w tyle za amerykańskimi nowinkami przemysłowymi, niemniej starano się i tu rozwijać nowoczesne metody produkcji i konserwacji produktów żywnościowych, m.in. dzięki odkryciom Pasteura dotyczącym rozwoju mikroorganizmów.

 

 

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w czasie II wojny światowej

Po wkroczeniu do Lublina Niemcy wprowadzili swój zarząd na terenie rzeźni. Machina wojenna Trzeciej Rzeszy, potrzebowała tysięcy ton rozmaitych materiałów do prowadzenia działań wojennych. Jednym z nich była żywność, w tym mięso i jego produkty, pochodzące m.in. z lubelskiej rzeźni. Bardzo szybko zakład wznowił produkcję, rozbudowano fabrykę konserw, zatrudniono dodatkowych pracowników. Do zakładów dostarczano trzodę chlewną i bydło m.in. z przymusowych dostaw, czyli kontyngentów, oraz rekwizycji.

 

 

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w Lublinie po 1944 roku

W 1944 roku na bazie rzeźni miejskiej powołano Państwową Przetwórnię Mięsną nr 64. Początkowo działała ona jako przedsiębiorstwo spółdzielcze, a od 1946 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, produkujące bekon, konserwy, szynki i wędliny, na bazie istniejącej przed wojną bekoniarni i wytwórni konserw firmy „Poels & Co".
Po wyzwoleniu, na terenie rzeźni pracowało kilka przedsiębiorstw m.in. „Bacutil" Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie, Solarnia Skór Surowych, Fundusz Aprowizacyjny.

 

 

Czytaj więcej