Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Roman Doktór (ur. 1953)

Współtwórca i aktor Teatru Akademickiego KUL Grupa „Ubodzy”. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk literatury, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku na KUL.

 

Czytaj więcej

Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”

Grupa teatralna założona w 1970 w ramach Teatru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego roku przez Joachima Lodka, byłego studenta historii sztuki KUL. W późniejszym okresie działalności Grupy, teatr prowadzili Mieczysław Abramowicz i Roman Doktór. Opiekunem Grupy jako Teatru Akademickiego KUL był Adam Chruszczewski. Grupa „Ubodzy” zakończyła swoją działalność spektaklem Gromada w 1977 roku.
„Sposób pracy teatru określało wzorowanie się na Jerzym Grotowskim i kierowało Grupę w stronę podobnych inspiracji literackich, do których należała przede wszystkim Biblia i proza Fiodora Dostojewskiego. Najważniejsze przedstawienia „Ubogich” to: Hiob (1971), Kain i Abel (1973) oraz Upłaz (1974), a potem Piłat (1975) i Gromada (1977)”1.

 

Czytaj więcej