Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pomniki lubelskie

Pomniki lubelskie

Każde niemal miasto – dumne ze swej przeszłości – dąży do upamiętnienia historycznych wydarzeń
rozgrywających się w jego murach pomnikami lub tablicami umieszczonymi w miejscach publicznych.

Henryk Gawarecki, O pomnikach lubelskich

Dzieje lubelskich pomników można podzielić na trzy najważniejsze okresy. Pierwszy, najdłuższy, to czas do II wojny światowej, cechujący się zrozumiałą różnorodnością form powstałych w różnym czasie. Drugi to okres PRL-u, z niezwykle ciekawymi obiektami, pamiątkami tamtych specyficznych lat, ale i świadectwami znakomitej klasy ówczesnych artystów. Trzeci, to czas po 1989 roku, obfitujący w rozwiązania szybkie, często niedbałe, w dużej mierze wypełniony artystycznymi pomyłkami.

Czytaj więcej