Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin 1940 – photographs of the Ghetto

The photographs presented in the album “Lublin 1940. Photographs of the Ghetto” were taken in Lublin during the Second World War by a German soldier, an amateur photographer Max Kirnberger.
The Grodzka Gate – NN Theater Center received them in the summer of 2008. Thus, they landed in a special place, at the Grodzka Gate, which is also called the Jewish Gate, and which is the seat of the Center. This gate leads to the non-existent town – the Jewish Atlantis, and is a place, where – like in the Ark of Memory – old photographs, documents, and testimonies concerning the murdered Jewish town are gathered and preserved for posterity.

Czytaj więcej