Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Anna Maria Goławska (ur. 1974)

Anna Maria Goławskapoetka, tłumaczka, podróżniczka.
Urodziła się w Parczewie, a wychowywała w Radzyniu Podlaskim. Tu ukończyła szkołę średnią. Następnie podjęła studia polonistyczne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutowała w „Akcencie” w 2002 roku.
Odbyła liczne podróże po Europie, szczególnie pokochała Italię. Mieszka na przemian w Lublinie i nieopodal Mińska Mazowieckiego.
 

Czytaj więcej

Wojciech Bonowicz (ur. 1967)

Wojciech Bonowiczpoeta, krytyk literacki, publicysta, felietonista.
Pochodzi z Oświęcimia, gdzie spędził dzieciństwo. W Krakowie podjął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, założył rodzinę, nawiązał kontakty z redakcjami, napisał pierwsze utwory.
Obecnie jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”, współpracuje z miesięcznikiem „Znak” i pismem mówionym „Gadający Pies”.
Opiekun merytoryczny Dni Tischnerowskich w Krakowie.
Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezji (2007), dwukrotnie (2002 i 2007) nominowany do nagrody Nike.
Wystąpił gościnnie na płytach zespołu Lesers Bend i Ep (autor piosenki Latający bohater).
Przygotowuje książkę Wojownik opartą na rozmowach z Wojciechem Waglewskim1.
Mieszka w Krakowie.
Obecne nazwisko było do 1993 roku jego pseudonimem literackim.

 

Czytaj więcej

Ludwik Stanisław Liciński (1874–1908)

Ludwik Stanisław Licińskipseudonim Licyniuszpoeta, prozaik, etnograf urodził się w Lubartowie, a wychowywał w Kamionce.
W 1900 roku krótko studiował filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadził tryb życia charakterystyczny dla ówczesnej bohemy – często na granicy śmierci głodowej. Wcześnie nabawił się gruźlicy, która to stała się przyczyną jego śmierci.
W czasie pobytu w Warszawie zbliżył się do kręgów ówczesnej lewicy. Uczestniczył w pracach Uniwersytetu Latającego. Poznał Zofię Nałkowską, Janusza Korczaka, Lucjana Rygiera, Ludwika Krzywickiego i innych.
Debiutował cyklem wierszy pt. Z motywów sielskich w 1900 roku.
W 1905 roku opublikował w „Wiśle” materiały etnograficzne o powiecie lubartowskim.
Współpracował z SDKPiL (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy).
Zmarł w 1908 roku w Otwocku.

 

Czytaj więcej

Mariusz Grzebalski (ur. 1969)

Mariusz Grzebalskipoeta, redaktor, wydawca.
Urodził się w Łodzi. Szkołę średnią ukończył w Poznaniu, gdzie następnie studiował filozofię i filologię polską w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W mieście tym odniósł pierwsze sukcesy literackie – był laureatem Nagrody Literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny (za tomik Negatyw, 1994); redaktorem naczelnym dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt” oraz artzina „Już Jest Jutro”.
Ponadto otrzymał m.in. nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za wiersze z tomu Ulica Gnostycka (1997), nagrodę Ericha Burdy (2001) i Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2001).
Tomik Graffiti (2001) był jego pierwszą książką, która ukazała się w przekładzie na język niemiecki w Austrii.
Obecnie pracuje jako redaktor „Dodatku Literackiego” Nagrody Literackiej Gdynia, Wielkopolskiej Biblioteki Poezji i Biblioteki Poezji Współczesnej.
Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

 

Czytaj więcej