Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (prof. dr hab.) urodził się 22 listopada 1966 roku w Krakowie. Jest historykiem literatury i krytykiem literackim. Wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Czytaj więcej

Andrzej Niewiadomski (ur. 1965)

Andrzej Niewiadomski (ur. 1965)

Andrzej Niewiadomski (pseud. Antoni Niebytelski, Grzegorz Ostrouch, Piotr Świetlik) – poeta, eseista, krytyk i historyk literatury, redaktor. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor uczelni.

Czytaj więcej

Ryszard Krynicki (ur. 1943)

Ryszard Krynicki, fot. Marcin Sudziński

 

Poeta, wydawca, tłumacz. Jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej poezji polskiej. Obok Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej, Juliana Kornhausera, Stanisława Barańczaka, wymieniany wśród czołowych poetów pokolenia 1968 (zwanego Nową Falą). Twórca związany z działalnością opozycyjną, objęty zakazem druku w okresie PRL. Laureat wielu prestiżowych nagród.

Czytaj więcej

Dominik Bolesław Opolski (ur. 1946)

Dominik Opolski, poeta, prozaik, grafik, znany w środowisku literackim Lublina twórca aforyzmów i anegdot. Urodził się w Michowie. Szkołę średnią ukończył w Kocku. Studiował filologię polską na UMCS i filozofię na KUL. Był członkiem Studenckiej Grupy Literackiej Samsara. Od 1981 roku jest redaktorem kwartalnika „Akcent”; od 1982 roku do 2000 roku kierował działem poezji. Debiutował wierszem w „Kulturze i Życiu” (1964). Został uhonorowany nagrodą poetycką im. Józefa Czechowicza za tomik wierszy pt. Przechowalnia bagażu (1981).

Czytaj więcej

Piotr Mitzner (ur. 1955)

Piotr Mitzner (ur. 1955)

Piotr Mitzner ur. 19 maja 1955 r. w Warszawie, polski teatrolog, poeta, eseista, pisarz. Syn Laryssy i Zbigniewa Mitznerów. Pseudonimy literackie: Jan Pławski, Jan Miciak.

Czytaj więcej

Tomasz Różycki (ur. 1970)

Tomasz Różycki jest laureatem Nagrody Kościelskich, którą otrzymał za poemat Dwanaście stacji. Tom Kolonie był nominowany do Literackiej Nagrody  Nike w roku 2007.

Czytaj więcej

Piotr Matywiecki (ur. 1943)

Poeta, eseista, krytyk literacki, bibliotekarz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor tomików poetyckich, nagradzanych książek eseistycznych, w tym monografii poświęconej Julianowi Tuwimowi ("Twarz Tuwima"), oraz ważnej w środowisku literackim antologii polskiej poezji pt. "Od początku: Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX".


 

Czytaj więcej

Marcin Świetlicki (ur. 1961)

Poeta i dziennikarz, członek alternatywnej grupy muzycznej „Świetliki”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Marcin Sudziński

Czytaj więcej

Cezary Wodziński (1959-2016)

Cezary Wodziński – filozof, tłumacz, eseista
Urodził się 27 maja 1959 roku w Lęborku, jako syn Zygmunta Wodzińskiego, inżyniera, i Michaliny Wodzińskiej, nauczycielki. Zmarł 12 czerwca 2016 roku w Ubliku (woj. warmińsko-mazurskie)

 

Czytaj więcej

Andrzej Sosnowski (ur. 1959)

 

Jeden z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, prozaik, tłumacz. Absolwent anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, później wykładowca literatury amerykańskiej. Redaktor Literatury na Świecie. W latach 1989 – 1992 mieszkał w Kanadzie.
 

Czytaj więcej

Wojciech Bonowicz (ur. 1967)

Wojciech Bonowiczpoeta, krytyk literacki, publicysta, felietonista.
Pochodzi z Oświęcimia, gdzie spędził dzieciństwo. W Krakowie podjął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, założył rodzinę, nawiązał kontakty z redakcjami, napisał pierwsze utwory.
Obecnie jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”, współpracuje z miesięcznikiem „Znak” i pismem mówionym „Gadający Pies”.
Opiekun merytoryczny Dni Tischnerowskich w Krakowie.
Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezji (2007), dwukrotnie (2002 i 2007) nominowany do nagrody Nike.
Wystąpił gościnnie na płytach zespołu Lesers Bend i Ep (autor piosenki Latający bohater).
Przygotowuje książkę Wojownik opartą na rozmowach z Wojciechem Waglewskim1.
Mieszka w Krakowie.
Obecne nazwisko było do 1993 roku jego pseudonimem literackim.

 

Czytaj więcej

Mariusz Grzebalski (ur. 1969)

Mariusz Grzebalskipoeta, redaktor, wydawca.
Urodził się w Łodzi. Szkołę średnią ukończył w Poznaniu, gdzie następnie studiował filozofię i filologię polską w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W mieście tym odniósł pierwsze sukcesy literackie – był laureatem Nagrody Literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny (za tomik Negatyw, 1994); redaktorem naczelnym dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt” oraz artzina „Już Jest Jutro”.
Ponadto otrzymał m.in. nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za wiersze z tomu Ulica Gnostycka (1997), nagrodę Ericha Burdy (2001) i Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2001).
Tomik Graffiti (2001) był jego pierwszą książką, która ukazała się w przekładzie na język niemiecki w Austrii.
Obecnie pracuje jako redaktor „Dodatku Literackiego” Nagrody Literackiej Gdynia, Wielkopolskiej Biblioteki Poezji i Biblioteki Poezji Współczesnej.
Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

 

Czytaj więcej