Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rekonstrukcja sieci drogowej Lublina w XVI wieku

Lublin w XVI wieku posiadał bardzo korzystne położenie na szlakach handlowych, co dawało miastu możliwość szybkiego rozwoju gospodarczego, w szczególności jako pośrednika w handlu między wschodnią a zachodnią Europą oraz między ziemiami Królestwa a Litwą. 

Czytaj więcej

Rekonstrukcja sieci rzecznej Lublina w XVI wieku

Przebieg rzek i lokalizacja stawów w Lublinie w XVI wieku były odmienne niż obecnie. Wpływ na to miały rzeźba terenu, panujące wówczas warunki hydrogeologiczne i klimatyczne, a także działalność człowieka powiązana z rozwojem gospodarczym miasta.

Czytaj więcej