Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Historia żydowskich drukarni w Lublinie

Historia żydowskich drukarni w Lublinie

Od wieków Żydów nazywano narodem księgi. Związane to było z faktem, że w kulturze żydowskiej książka zawsze otoczona była wielkim szacunkiem, będąc jednym z  elementów silnie oddziaływających na ich życie duchowe. Drukowanie ksiąg uważano w społeczności żydowskiej za „awodat ha-kodesz” –  świętą pracę. Niektórzy rabini porównywali nawet prasę drukarską do ołtarza. Druk nazywali „pisaniem na wiele piór” i uznawali za dzieło krzewienia Słowa Bożego.

Czytaj więcej

Historia żydowskiego słowa drukowanego w Lublinie – Zagłada i okres powojenny

Historia żydowskiego słowa drukowanego w Lublinie – Zagłada i okres powojenny

Celowe niszczenie żydowskich książek, śmierć drukarzy, handlarzy i czytelników żydowskiego słowa drukowanego, które miały miejsce w okresie nazistowskiej okupacji Lublina stanowią cenzurę w rozwoju literatury w języku jidisz. Pomimo kilku powojennych inicjatyw takich jak „Biuletyn", Monografia żydowskiego Lublina czy powołanie żydowskiej biblioteki kultura jidisz nie odrodziła się w powojennym Lublinie. Czytelnicy i autorzy posługujący się tym językiem, którzy przeżyli wojnę, w większości wyjechali z miasta.

Czytaj więcej

Życie literackie Żydow lubelskich

Lublin nigdy nie stał się ważnym ośrodkiem żydowskiego życia literackiego, niemniej z miasta wywodziło się kilkoro żydowskich literatów. Wątki dotyczące żydowskiego Lublina i jego mieszkańców pojawiają się także w dziełach twórców niewywodzących się z miasta, lub związanych z nim jedynie pośrednio. Do pewnego stopnia działalność literacka rozwijała się na łamach lubelskiej prasy żydowskiej, jednakże poza drukowanymi w niej reportażami i esejami, nie przedstawiała ona sobą zazwyczaj większej wartości literackiej. Motyw żydowskiego miasta w Lublinie pojawia się także w polskiej literaturze. 

Czytaj więcej

Szkolnictwo religijne wśród lubelskich Żydów (chedery)

Szkolnictwo religijne wśród lubelskich Żydów (chedery)

Dla każdego pobożnego Żyda wyższe wykształcenie religijne było gwarancją szacunku społeczności, dobrego ożenku (każdy pobożny Żyd chciał mieć za zięcia człowieka o wielkiej znajomości prawa i religii) i szansą na zyskanie urzędu rabina, jako że na to stanowisko powoływano tylko najlepiej wykształconych.

Czytaj więcej