Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kościół pw. św. Piotra w Lublinie

Kościół pw. św. Piotra w Lublinie

Dawny kościół pw. św. Piotra i klasztor bernardynek, obecnie klasztor jezuitów, został zlokalizowany na tzw. Korcach – poza murami średniowiecznego miasta, przy placu pełniącym wówczas funkcje targowe. Murowany kościół, wybudowany w latach 1636–1658, pierwotnie reprezentował architekturę tzw. typu lubelskiego.

Czytaj więcej

Zakon sióstr bernardynek w Lublinie - historia zakonu

  

 

Siostry bernardynki – oficjalnie Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (łac. Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis – OSFB) – należą do wielkiej rodziny zakonów franciszkańskich.

W Polsce pierwsze informacje o bernardynkach pochodzą z 1453 roku. Wtedy to św. Jan Kapistran założył pierwszy klasztor franciszkanów obserwantów w Krakowie pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. Pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana również wiele kobiet wstępowało do zakonu. Zgromadziły się one w pobliżu kościoła ojców bernardynów. Siostry zaczęto nazywać popularnie bernardynkami.

Pierwszy klasztor sióstr żyjących wspólnie powstał w Krakowie w 1454 roku.

 

 

 

 

Czytaj więcej