Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archidiakońska 9 w Lublinie

Pierwsze wzmianki na temat Kamienicy przy ulicy Archidiakońskiej 9 pochodzą z 1459 roku. Przez lata budynek był przedmiotem sporu pomiędzy Radą Miejską a lubelskimi duchownymi.

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 7 w Lublinie

W 1406 roku w miejscu obecnej kamienicy znajdowała się szkoła, nad którą nadzór sprawowała Rada Miejska. W 1912 roku Maria Wilczyńska sprzedała kamienicę Schronisku dla Nauczycieli im. Wiktorii Michelisowej.

 

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 6 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 6 została zbudowana na początku XX wieku przez rodzinę Gewerców. Po II wojnie światowej budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Archidiakońska 5 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 5 znana jest jako Mały Ratuszek. W jej pomieszczeniach mieściło się archiwum akt radzieckich i wójtowskich, więzienie oraz rządowa drukarnia.

Czytaj więcej

Archidiakońska 1 w Lublinie

Pierwsze wzmianki dotyczące kamienicy Archidiakońska 1 pochodzą z 1522 roku. Od XVII wieku nazywana była zamiennie Bachowską i Szpakowską od nazwisk kolejnych właścicieli.

Czytaj więcej

Brama Rybna w Lublinie

Brama Rybna w Lublinie

Początki istnienia Bramy Rybnej sięgają XV wieku. Rozebrana w latach 1861–1862, została odbudowana w 1954 roku na podstawie litografii Adama Lerue.

Czytaj więcej