Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Umschlagplatz w Lublinie

Umschlagplatz w Lublinie

Lubelskim Umschlagplatzem (dawniej również Lubelskim Placem Śmierci) nazywane jest miejsce, z którego niemiecka policja bezpieczeństwa wysyłała transporty lubelskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu w marcu i kwietniu 1942 roku.

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska w Lublinie

Rzeźnia miejska w Lublinie

Pierwsze lodówki domowe pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku, jednak już od końca XIX wieku rozwijał się nowoczesny przemysł przetwórstwa żywności. Europa pozostawała w tyle za amerykańskimi nowinkami przemysłowymi, niemniej starano się i tu rozwijać nowoczesne metody produkcji i konserwacji produktów żywnościowych, m.in. dzięki odkryciom Pasteura dotyczącym rozwoju mikroorganizmów.

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Kalinowszczyzna

Dzielnice Lublina – Kalinowszczyzna

Nazwa „Kalinowszczyzna” występuje w źródłach od 1 połowy XVIII wieku, jest nazwą dzierżawczą i wywodzi się od nazwiska Kalinowskich, podobnie jak Sierakowszczyzna od właścicieli Sierakowskich. Znajdowały się tu jurydyki świeckie i duchowne wyłączone spod władzy miejskiej.

Czytaj więcej

Ulica Tatarska w Lublinie – historia ulicy

Jest boczną ul. Kalinowszczyzna, prowadzi do młyna zwanego Papiernią. W miejscu, gdzie dziś stoją dawne zabudowania młyna Kraussego z końca XIX wieku, znajdowała się w połowie XVI wieku papiernia. Stała ona na gruncie starościńskiej wsi Tatary, przy głównym upuście Wielkiego Stawu. Przywilej na założenie młyna papierniczego otrzymywał w 1538 roku Jan Fajfer. Zespół zabudowań papierni pokazany jest na widoku miasta Lublina w 1617 roku.

 

Czytaj więcej

Targowisko zwierzęce w Lublinie

Zanim targowisko stało się w latach 30. XX wieku dobrze prosperującym przedsiębiorstwem przy rzeźni miejskiej na Tatarach, targi odbywały się cykliczne na Kalinowszczyźnie, choć Słomiany Rynek nie posiadał żadnego specjalnego zaplecza organizacyjnego.

 

Czytaj więcej

Garbarnia Ajchenbauma w Lublinie

Garbarnia przy ulicy Towarowej została wybudowana w 1906 roku przez Zygmunta Majlicha. W 1947 roku została upaństwowiona i połączona z garbarnią Brikmana w jeden zakład, czyli Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego.

 

 

Czytaj więcej