Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie Towarzystwo Muzyczne

Znaczącą rolę w życiu kulturalnym miasta odegrało Lubelskie Towarzystwo Muzyczne, założone w 1898 roku. Dyrektorami Towarzystwa Muzycznego byli: Władysław Modrzewski (1898-1902, później trzykrotnie w latach 1905-1911), Janusz Miketta (1919-1923), utalentowany pedagog i muzyk a zarazem działacz społeczny, Wacław Grudziński (1924-1927), artysta skrzypek, Ludwik Ramułt (1927-1930), muzyk i kompozytor, i Eugeniusz Dziewulski (1930-1939).

Czytaj więcej