Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą Bożą” Jeremiasz (Hieronim) Drexelius (1630)

„Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą Bożą” Jeremiasz (Hieronim) Drexelius (1630)

W roku 1630 z Oficyny Pawła Konrada wyszedł najstarszy polski druk lubelski: Słonecznik albo porownanie woli Ludzkiey z wola Boża. Ktore Piaćia kśiag Lácinskim ięzykiem opisał W. Oćiec Ieremiasz Drexelius Societatis Iesu. A na Polską mowe przetłumaczył/ y do druku podał Vrbanvs V a l l i s t i u s   d e   S t a r I  L a s W Lublinie, W Drukárni Páwłá Konradá Roku Páńskiego M.DC.XXX. Na następnej stronie umieszczona jest dedykacja: Naiasnieyszey Annie Katharzynie Polskiey y szwedzkiey krolewnie, Swey Miłośćiwey – łaski Bożey y Zdrowia.

 

Czytaj więcej