Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Scena Ruchu

Scena Ruchu

Teatr prywatny, powołany do życia w 1988 roku przez dwójkę aktorów Teatru Wizji i Ruchu – Mirosława Olszówkę i Małgorzatę Mazurkiewicz. Poprzez wykorzystanie różnych technik ruchu, plastyki, światła i muzyki nadali swemu teatrowi własny, niepowtarzalny charakter. Zagrali setki przedstawień w kraju i za granicą.

Czytaj więcej

Klubokawiarnia Astoria

Klubokawiarnia Astoria

Kawiarnia, restauracja, bar. Astoria została otwarta jako kombinat gastronomiczny pod koniec sierpnia 1969 roku w budynku na rogu ulicy Lipowej i Al. Racławickich.  

Czytaj więcej

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Muzeum Józefa Czechowicza jest filią Muzeum Literackiego Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie. Muzeum zostało otwarte 9 września 1968 roku w dwudziestą dziewiątą rocznicę śmierci poety. Przez prawie trzydzieści lat mieściło się poklasztornym budynku przy ulicy Narutowicza 10. Obecnie siedziba Muzeum znajduje się w kamienicy przy ulicy Złotej 3.

Czytaj więcej

Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie – historia instytucji

Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie – historia instytucji

Teatr Teatr im. H.Ch. Andersena to jedyny w Lublinie teatr dziecięcy prowadzący regularną, repertuarową działalność. Od powstania w 1954 roku (pod nazwą Teatr Lalki i Aktora) do dzisiaj nieprzerwanie wprowadza w magiczny świat teatru najmłodszych mieszkańców miasta. Jego siedziba mieści się w budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Czytaj więcej

Sceny, budynki i miejsca teatralne w Lublinie

Sceny, budynki i miejsca teatralne w Lublinie

W historii widowisk w Lublinie wielokrotnie zmieniały się miejsca, gdzie prezentowana była sztuka teatralna. Plenery, budynki adaptowane, wreszcie gmachy teatralne – spójrzmy na mapę historycznych i dzisiejszych miejsc teatralnych Lublina.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Lubelskie

Wydawnictwo Lubelskie

Wydawnictwo działające w latach 1957-1993 (do 1961 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza) z wieloletnią siedzibą przy ulicy Okopowej 7 w Lublinie. Nakładem wydawnictwa ukazywały się przede wszystkim wspomnienia literackie książki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, książki związane z Lublinem i Lubelszczyzną, poezja i biografie.

Czytaj więcej

Obóz pracy w Trawnikach

W lecie 1941 roku utworzono w Trawnikach obóz pracy przymusowej, w którym osadzono Żydów pochodzących z dystryktów lubelskiego i warszawskiego, a następnie deportowanych z zagranicy. Funkcjonował on w pobliżu obozu szkoleniowego dla wachmanów. Obóz pracy istniał do listopada 1943 roku, kiedy to na rozkaz Himmlera wymordowano wszystkich więźniów w ramach akcji „Erntefest”.

Czytaj więcej

Ochronka na Grodzkiej 11 – funkcjonowanie i likwidacja

Ochronka na Grodzkiej 11 – funkcjonowanie i likwidacja

Ochronka dla Sierot i Starców została utworzona w 1862 roku przez Gminę Wyznaniową Żydowską w celu roztoczenia opieki nad potrzebującymi sierotami i osobami starszymi. Siedzibę zlokalizowano na Starym Mieście przy ulicy Grodzkiej 11. Pod wskazanym adresem placówka funkcjonowała do 24 marca 1942 roku, kiedy Niemcy dokonali jej likwidacji, mordując dzieci i starców.

Czytaj więcej

Obóz pracy dla Żydów przy ulicy Lipowej 7 w Lublinie

Obóz pracy przy ulicy Lipowej 7 powstał na początku grudnia 1939 roku z inicjatywy dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika. Był to najdłużej funkcjonujący obóz pracy na Lubelszczyźnie, w którym początkowo zatrudniono pracowników cywilnych, a od przełomu 1940 i 1941 roku żołnierzy WP pochodzenia żydowskiego. Trzeciego listopada 1943 roku w trakcie akcji „Erntefest” zamordowano wszystkich żydowskich więźniów na terenie KL Lublin (Majdanek). W styczniu 1944 roku obóz, w którym zatrudniono kilkuset więźniów nieżydowskich, stał się filią Majdanka. Istniał do lipca 1944 roku.

Czytaj więcej

Getto na Podzamczu – warunki życia

Getto na Podzamczu – warunki życia

Niemcy utworzyli oficjalnie getto pod koniec marca 1941 roku na terenie historycznej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Obszar ten już od pierwszych dni okupacji stanowił rejon osiedlania się uchodźców i przesiedleńców żydowskich. Na początku 1940 roku liczba mieszkańców wynosiła ponad 40 000 osób. Przeludnienie, trudności aprowizacyjne, jak również fatalne warunki sanitarno-higieniczne i brak wystarczającej opieki medycznej doprowadziły do pogorszenia się kondycji ludności, a w rezultacie do wybuchu epidemii tyfusu. Pomimo różnych działań podejmowanych przez Judenrat, Żydowską Samopomoc Społeczną (ŻSS) i American Jewish Joint Distribution Committee (Joint), sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie do akcji likwidacyjnej w połowie marca 1942 roku.

Czytaj więcej