Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czesław Miłosz (1911–2004)

Czesław Miłosz (1911–2004)

Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie) – polski poeta i prozaik, historyk literatury, profesor literatury słowiańskiej w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, profesor Uniwersytetu Harwarda, laureat Neustadt International Prize for Literature (1978), laureat literackiej Nagrody Nobla (1980). Za pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata (1989), uhonorowany najwyższym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej Orderem Orła Białego (1994).

Czytaj więcej

Janusz Opryński (ur. 1954)

Janusz Opryński (ur. 1954)

Janusz Opryński – współzałożyciel i reżyser Teatru Provisorium, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne, dyrektor programowy lubelskiego Centrum Kultury.

Czytaj więcej

Życie literackie w Lublinie (1944–1989)

Działalność literacką po 1944 roku możemy podzielić na kilka okresów: począwszy od odrodzenia twórczości poetyckiej w wyzwolonym Lublinie, przez okres socrealizmu, następnie ożywienie twórczości literackiej po 1956 roku aż po niezależną działalność wydawniczą w latach 70. i 80. Do rozwoju i popularyzacji literatury przyczyniło się powstanie kilku instytucji, między innymi muzeum Józefa Czechowicza i Wydawnictwa Lubelskiego.

Czytaj więcej

Kinematografia w Lublinie (1945–1989)

Kinematografia w Lublinie (1945–1989)

Po powojennym okresie licznych problemów lubelskiej kinematografii (głównie lokalowych i sprzętowych), nastąpił czas jej intensywnego rozwoju. Swoją działalność wznawiały przedwojenne kina, niekiedy zmieniając nazwy, np. kino Rialto na Staromiejskie. W Lublinie pojawiły się także nowe kina, między innymi kino Bajka, kino Kosmos czy Kino Studyjne „Chatki Żaka". Lublin w PRL-u to również miasto kin zakładowych i letnich, wreszcie – Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Czytaj więcej

Muzyczny Lublin w PRL

Muzyczny Lublin w PRL

W Lublinie odbywały się pierwsze po wojnie koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. W 1947 roku powstał Teatr Muzyczny.  W latach 60.  popularnością cieszyły się zespoły big beatowe, jak Minstrele czy Ikresi. W latach 70. w Lublinie odbywały się Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych. W Lublinie w 1974 roku w Lublinie powstała Budka Suflera, a cztery lata później zespół Bajm. 

Czytaj więcej

Festiwal Kullages

Festiwal Kullages

Festiwal studencki powstały z inicjatywy Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach Kullages odbywały się spotkania, warsztaty, dyskusje, koncerty.

Czytaj więcej

Ruch hipisowski w Lublinie

Kontrkultura drugiej połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku.

Wiosną i latem 1972 roku Lublin stał się centrum ruchu hipisowskiego w Polsce. Z ruchem hippisowskim związana była przede wszystkim grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dla władzy komunistycznej ruch hippisowski był również elementem opozycji. 

Czytaj więcej

Lublin. Kultura 1970-1980

Lublin. Kultura 1970-1980

Lata 70. zapiszą się w historii jako „dekada gierkowska". Okres ten charakteryzuje się się dynamicznym rozwojem gospodarczym PRL w pierwszej połowie dziesięciolecia, także rozwojem w zakresie kultury i sztuki. 

Czytaj więcej

Franciszek Galera (1893–1952)

Urzędnik. Pracownik magistratu. Kierownik lubelskich Taborów Miejskich. Odegrał ważną rolę przy ukrywaniu w czasie wojny obrazów Jana Matejki. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w dziele ratowania i ochrony dóbr polskiego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej

Amatorski Teatr Towarzyski

Amatorski Teatr Towarzyski

Amatorski Teatr Towarzyski powstał z w 2006 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie z inicjatywy jego Prezesa Dariusza Borucha.

Czytaj więcej

Krzysztof Borowiec (1951–2014)

Krzysztof Borowiec (1951–2014)

Współtwórca kabaretu Legion Amba. Współzałożyciel, wieloletni kierownik, reżyser i aktor teatru Grupa Chwilowa. Reżyser między innymi takich przedstawień, jak: Scenariusz, Martwa natura, Cudowna historiaPostój w pustyni, czy Album rodzinny.

Czytaj więcej

Chóry w Lublinie

Chóry w Lublinie

Po wojnie swoją działalność kontynuowały znane przed wojną chóry „Lutnia" i „Echo". Chóry funkcjonowały także przy uniwersytetach i szkołach. 

Czytaj więcej