Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zygmunt Bauman – bibliografia

Wybrana bibliografia w języku polskim i angielskim. Publikacje książkowe, wywiady, artykuły prasowe.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wybrana bibliografia w języku polskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zygmunt Bauman, Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina, Książka i Wiedza, Warszawa 1957.
Zygmunt Bauman, Socjalizm brytyjski; źródła, filozofia, doktryna polityczna, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1959.
Zygmunt Bauman, Z dziejów demokratycznego ideału, Iskry, Warszawa 1960.
Zygmunt Bauman, Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Zygmunt Bauman, Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, PWN, Warszawa 1962.
Zygmunt Bauman, Społeczeństwo, w którym żyjemy, Książka i Wiedza, Warszawa 1962.
Zygmunt Bauman, Socjologia na co dzień, Iskry, Warszawa 1962, [wyd. nast. 1964].
Zygmunt Bauman, Idee, ideały, ideologie, Iskry, Warszawa 1963.
Zygmunt Bauman, Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa, PWN, Warszawa 1964.
Zygmunt Bauman, Kariera; cztery szkice socjologiczne, wydanie II uzupełnione, Iskry, Warszawa 1965.
Zygmunt Bauman, Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcję socjologii, wydanie II, Ksiażka i Wiedza, Warszawa 1965 [zawiera streszczenie w języku rosyjskim i angielskim].
Zygmunt Bauman, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

Publikacje wychodzące na ZachodzieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zygmunt Bauman (przedmowa), Wydarzenia marcowe 1968, Instytut Literacki, Paryż 1969.
Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, z języka angielskiego przełożył Franciszek Jaszuński, Fundacja Kulturalna Masada, Warszawa 1992, w innej edycji: Wydawnictwo Literackie, przełożył Tomasz Kunz, Kraków 2009.
Zygmunt Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przełożyła Janina Bauman, przekład przejrzał Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Zygmunt Bauman, Wolność, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa–Kraków 1995.
Zygmunt Bauman, Socjologia, przełożył z angielskiego Jerzy Łoziński, Zysk, Poznań 1996.
Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, przełożyła Janina Bauman oraz Joanna Tokarska-Bakir, przejrzał Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1996.
Zygmunt Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przełożył Norbert Leśniewski, Warszawa 1998.  
Zygmunt Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998.
Zygmunt Bauman, Problem główny współczesnej polskiej lewicy, Instytut Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauzego, Warszawa 1998.
Zygmunt Bauman (wstęp), Wojciech J. Burszta, Waldemar Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje: ponowoczesne pejzaże kultury, Sic!, Warszawa 1999.
Zygmunt Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przełożyła Ewa Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
Zygmunt Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2000.
Zygmunt Bauman, Życie na przemiał, przekład Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
Zygmunt Bauman, Tim May, Socjologia, Zysk, Poznań 2004.
Zygmunt Bauman (posłowie), Niepokoje amerykańskie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
Zygmunt Bauman, Razem, osobno, przełożył Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Zygmunt Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Sic!, Warszawa 2006.
Zygmunt Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków 2006.
Zygmunt Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Zygmunt Bauman, Płynne życie, przełożył Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Zygmunt Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłumaczenie Jacek Konieczny, Znak, Kraków 2007.
Zygmunt Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłumaczenie Maciej Żakowski, Sic!, Warszawa 2007.
Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, przełożył Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Zygmunt Bauman, Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Zygmunt Bauman, Futuryzm miast przemysłowych: 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, Martin Kaltwasser, Ewa Majewska, Kuba Szreder (redakcja), Korporacja Ha!art, Kraków 2007.
Zygmunt Bauman, Płynny lęk, przekład Janusz Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Zygmunt Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, tłumaczenie Janusz Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Zygmunt Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
Zygmunt Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Zygmunt Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Officyna, Łódź 2010.
Zygmunt Bauman, Socjalizm. Utopia w działaniu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011.
Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, Aletheia, Warszawa 2011.
Zygmunt Bauman, Sztuka życia, przekład Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Zygmunt Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, przekład Tomasz Kunz, wydanie I w tej edycji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Zygmunt Bauman, Europa niedokończona przygoda, przekład Tomasz Kunz, wydanie II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Zygmunt Bauman, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zygmunt Bauman, Europa niedokończona przygoda. Nowe widmo Europy – komentarz 2012, wydanie II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Zygmunt Bauman, To nie jest dziennik, przekład Maria Zawadzka, Wydawnictwo Literackie 2012.
Zygmunt Bauman, Kultura jako praxis, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Wywiady i rozmowy (wybór)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zygmunt Bauman, Dziesięć ważnych słów: rozmowy o Dekalogu, w rozmowie z Jarosławem Makowskim, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Zygmunt Bauman, Keith Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, przełożyła Ewa Krasińska, Sic!, Warszawa 2003.
Zygmunt Bauman, W fortecach nowoczesności, w Leeds rozmawiał Łukasz Gałecki, „Gazeta Wyborcza”, 5.08.2006, s. 22.
Zygmunt Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przełożył Jan Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Zygmunt Bauman, Roman Kubicki, Anna Seidler-Janiszewska, Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zygmunt Bauman, Koniec orgii, z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawia Tomasz Kwaśniewski, „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 9.02.2009, s. 2–5.
Zygmunt Bauman, Mężczyźni to trutnie, rozmawiał Tomasz Kwaśniewski, „Gazeta Wyborcza”, Męska Muzyka, 6.03.2009, s. 16.
Duży Format. Twarze Dużego Formatu, Agora, Warszawa 2009 [książka zawiera wywiad z Zygmuntem Baumanem].
Ignoranci i impotenci, z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawia Tomasz Kwaśniewski, „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 18.11.2010, s. 2–5.
Zygmunt Bauman, Jacek Żakowski, Świat po pigułce, „Polityka”, 22.12.2010, [online:] http://www.polityka.pl/kraj/rozmowyzakowskiego/1511368,1,z-prof-zygmuntem-baumanem-socjologiem.read, [dostęp:] 17.04.2013.
Zygmunt Bauman, Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
Zygmunt Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.
Zygmunt Bauman, Artur Domosławski, Gaszenie pożaru benzyną. Rozmowa Artura Domosławskiego z prof. Zygmuntem Baumanem, „Polityka”, 16.08.2011, [online:] http://www.polityka.pl/swiat/rozmowy/1518590,1,rozmowa-artura-domoslawskiego-z-prof-zygmuntem-baumanem.read, [dostęp:] 17.04.2013.
Zygmunt Bauman, Bauman: E-bookom nie da się zaginać rogów, rozmawiał Tomasz Kwaśniewski, „Gazeta Wyborcza”, 9.03.2012, s. 19.
Więc będzie wojna?, Tomasz Kwaśniewski pyta, profesor Zygmunt Bauman odpowiada, „Gazeta Wyborcza”, 14–15.04.2012, s. 14–17.
Justyna Dąbrowska, Spojrzenie wstecz. Rozmowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 [książka zawiera rozmowę z Zygmuntem Baumanem].
Zygmunt, Bauman, Boimy się wolności, marzymy o wspólnocie, rozmawiała Aleksandra Klich, „Gazeta Wyborcza”, 19.01.2013, s. 20.
Bóg i człowiek. Rozmawiają (korespondencyjnie) Zygmunt Bauman i Stanisław Obirek (fragmenty). Literaci w sukurs myśli błądzącej, nr 3, marzec, R. MMXIII/2013, s. 29–34.
O Bogu i człowieku. Rozmawiają (korespondencyjnie) Zygmunt Bauman i Stanisław Obirek (fragmenty 2 części). Źródła nadziei, miesięcznik „Odra”, nr 4, kwiecień, R. MMXIII/2013, s. 10–15.
Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek, O Bogu i człowieku. Rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.  
Zygmunt Bauman, Strach to uczucie poddanych, nie obywateli, z Zygmuntem Baumanem rozmawia Jarosław Makowski, 22.02.2013, [online:] http://www.instytutobywatelski.pl/13781/komentarze/strach-to-uczucie-poddanych-nie-obywateli, [dostęp:] 17.04.2013.
Zygmunt Bauman, Keith Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, przełożyła Ewa Krasińska, Sic!, Warszawa 2003.
Zygmunt Bauman, Mirosław Bałka, Bauman/Bałka, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Teksty Zygmunta Baumana towarzyszyły katalogom wystaw Mirosława Bałki: „White Cube”, „How It Is” oraz „Miroslaw Balka. Fragment” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Zygmunt Bauman jest bohaterem dwóch filmów dokumentalnych Lawnswood garden (reż. Paweł Kuczyński) oraz Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana (reż. Krzysztof Rzączyński).

Wybrane teksty publikowane w polskiej prasieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zygmunt Bauman, „Klient i jego pan” – cd., „Gazeta Wyborcza”, 12.06.1995, s. 13.
Zygmunt Bauman, Skazani na wolność, „Gazeta Wyborcza”, 14.08.1996, s. 6.
Zygmunt Bauman, Nie ma wolności bez tolerancji, „Gazeta Wyborcza”, 19.09.1996, s. 4.
Zygmunt Bauman, Dziura, nicość, utrapienie, „Gazeta Wyborcza”, 3.07.1999, s. 10.
Zygmunt Bauman, Totalny porządek i nowoczesność, przełożyła Katarzyna Rosner, „Gazeta Wyborcza”, 11.09.1999, s. 12.
Zygmunt Bauman, Pusta agora, przełożył Jerzy Jarniewicz, „Gazeta Wyborcza”, 20.05.2000, s. 8.
Zygmunt Bauman, Nowy nieporządek świata, tłumaczyła Ewa Klekot, „Gazeta Wyborcza”, 18.11.2000, s. 24.
Zygmunt Bauman, Nowe czasy, nowe strachy, „Gazeta Wyborcza”, 21.07.2001, s. 14.
Zygmunt Bauman, Życie do natychmiastowego użytku, „Gazeta Wyborcza”, 3.11.2001, s. 9.
Zygmunt Bauman, Myśli o władzy, ciele i spokoju ducha, „Gazeta Wyborcza”, 8.03.2003, s. 24.
Zygmunt Bauman, O radości, córze bogów, „Gazeta Wyborcza”, 7.06.2003, s. 9.
Zygmunt Bauman, Europa – niedokończona przygoda, „Gazeta Wyborcza”, 26.02.2005, s. 14.
Zygmunt Bauman, Laboratorium Europa, „Gazeta Wyborcza”, 10.01.2009, s. 20.
Zygmunt Bauman, Nieludzkość jest w ludzkiej mocy, „Gazeta Wyborcza”, 16.05.2009, s. 22.
Zygmunt Bauman, Nieludzkość jest w ludzkiej mocy (2), „Gazeta Wyborcza”, 23.05.2009, s. 22.
Zygmunt Bauman, Nieludzkość jest w ludzkiej mocy (3), „Gazeta Wyborcza”, 30.05.2009, s. 29.
Zygmunt Bauman, Poliglota, polihistor i polifonista, „Gazeta Wyborcza”, 29.07.2009, s. 19.
Zygmunt Bauman, Nieznośny i ponętny paragraf 22, „Gazeta Wyborcza”, 8.08.2009, s. 10.
Zygmunt Bauman, Panika wśród pasożytów, czyli komu bije dzwon, „Gazeta Wyborcza”, 2.10.2010, s. 22.
Zygmunt Bauman, Dzieci Cervantesa, przełożył Sergiusz Kowalski, „Gazeta Wyborcza”, 6.11.2010, s. 22.
Zygmunt Bauman, O pokoleniu wyrzutków, tłumaczyli Emilia Oksentowicz, Konrad Major, „Krytyka Polityczna. Dziennik Opinii”, 27.02.2011. Tekst ukazał się pierwotnie w ”Social Europe Journal”, [online:] http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOpokoleniuwyrzutkow/menuid-1.html, [dostęp:] 17.04.2013.
Zygmunt Bauman, Niepewna przyszłość merytokracji, przełożył Sergiusz Kowalski, „Gazeta Wyborcza”, 26.03.2011, s. 25.
Zygmunt Bauman, O najnowszych obliczach nierówności, „Krytyka Polityczna. Dziennik Opinii”, tłumaczyli Emilia Oksentowicz, Konrad Major, [online:] http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOnajnowszychobliczachnierownosci/menuid-197.html, 30.04.2011, [dostęp:] 17.04.2013. Tekst ukazał się pierwotnie w ”Social Europe Journal”.
Zygmunt Bauman, Nie wymigujcie się. Przyszłość czeka, „Gazeta Wyborcza”, 6.08.2011, s. 10.
Zygmunt Bauman, Witajcie w czasach płynnej kultury, „Gazeta Wyborcza”, 8.09.2011, s. 1.
Zygmunt Bauman, Wielozadaniowi, „Gazeta Wyborcza”, 1.12.2012, s. 21.

Piszą o Baumanie (wybór)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Myślenie w czasach wieloznaczności, Bauman, Tischner i inni, redakcja Halina Perkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
Artur Domosławski, Płynne życie, „Gazeta Wyborcza”, 25.06.2007.
PAP, a, Historia Zygmunta Baumana, „Gazeta Wyborcza”, 26.06.2007, s. 7.
Jasiek Smoleński, Mój przewodnik Zygmunt Bauman, „Gazeta Wyborcza”, 31.12.2005, s. 24.
Wiesław Godzic, Bauman o popkulturze. Wypisy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zrozumieć nowoczesność. Księga Jubileuszowa Zygmunta Baumana, praca zbiorowa, opracowanie: Anna Zeidler-Janiszewska, Andrzej Chrzanowski, Wiesław Godzic, Officyna, Łódź 2010.                                                                              
Paweł Goźliński, Bauman, uwodziciel z Leeds, 14–15.05.2011, „Gazeta Wyborcza”, s. 13.
Przemysław Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
Mateusz Marciniak, Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Wybrana bibliografia w języku angielskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Źródła: m.in. The Library of Congress

Zygmunt Bauman, Modern Times, Modern Marxism [w:] [edited by] Peter L. Berger, 1969.
Marxism and Sociology: Views from Eastern Europe, Appleton Century Crofts, New York, 1969.
Zygmunt Bauman, Culture, Values and Science of Society, “University of Leeds Review”, t. 15, 1972, s. 185–203.
Zygmunt Bauman, Culture as Praxis, Routledge and Kegan Paul, London 1973.
Zygmunt Bauman, Socjalism: The Active Utopia, George Allen and Unwin, London 1976.
Zygmunt Bauman, Towards a critical sociology: an essay on commonsense and emancipation, London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1976.
Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Science, New York: Columbia University Press, 1978.
Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Science: approaches to understanding, London: Hutchinson, 1978.
Zygmunt Bauman, Memories of Class: the pre-history and after-life of class, Routhledge & Kegan Paul, London–Boston 1982.
Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-modernity and Intelellectuals, Polity, Cambridge 1987 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998].
Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-modernity and Intelellectuals, Cambridge, Polity Press; Oxford: In association with B. Blackwell, 1987.
Zygmunt Bauman, Legislators and interpreters – On Modernity, Post-Modernity, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1987.
Zygmunt Bauman, Freedom, Open University Press, Philadelphia, 1988 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Wolność, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa–Kraków 1995].
Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1989 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, z języka angielskiego przełożył Franciszek Jaszuński, Fundacja Kulturalna Masada, Warszawa 1992].
Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Polity., Cambrigde, 1989.
Zygmunt Bauman, Thinking Sociologically. An introduction for Everyone, Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, 1990.
Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Polity., Cambridge, 1991 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995].
Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1991.
Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, London–New York, Routhledge, 1992.
Zygmunt Bauman, Mortality, Immortality and Other Life Strategies, Polity Press, Cambridge, 1992 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przełożył Norbert Leśniewski, Warszawa 1998].
Zygmunt Bauman, Mortality, Immortality and Other Life Strategies, Stanford, CA: Stanford University Press, 1992.
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics, Polity., Cambridge, 1993 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, przełożyły Janina Bauman oraz Joanna Tokarska-Bakir, przejrzał Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996].
Zygmunt Bauman, Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, Polity., Cambridge, 1995.
Zygmunt Bauman, Postmodernity and its Discontents, New York: New York University Press, 1997 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000].
Zygmunt Bauman, Work, consumerism and the new poor, Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1998.
Zygmunt Bauman, Globalization: the Human Consequences, Polity., Cambridge, 1998 [wydanie polskie Zygmunt Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przełożyła Ewa Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000].
Zygmunt Bauman, Globalization: the Human Consequences, New York: Columbia University Press, 1998.
Zygmunt Bauman, Work, consumerism and the New Poor, Open University Press, Buchingham 1998.
Zygmunt Bauman, Work, consumerism and the New Poor, Philadelphia, Open University Press, 1998.
Zygmunt Bauman, What Prospects of Morality in Times of Uncertainty?, “Theory, Culture and Society”, t. 15 (1), s. 11–22.
Zygmunt Bauman, Culture as Praxis, wyd. 2, Sage, London 1999.
Zygmunt Bauman, Culture as Praxis, Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1999.
Zygmunt Bauman, In Search of Politics, Polity., Cambridge, 1999.
Zygmunt Bauman, In Search of Politics, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.
Zygmunt Bauman, The World Inhospitable to Levinas, “Philosophy Today”, t. (43) 2, 1999.
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity., Cambridge, 2000.
Zygmunt Bauman, The Individualized Society, Polity., Cambridge, 2000.
Zygmunt Bauman, Community, Polity., Cambridge, 2001.
Zygmunt Bauman, Liquid love: on the frailty of human bonds, Cambridge, Polity Press, Malden. Distributed in the USA by Blackwell Pub., 2003.
Zygmunt Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge, Polity Press, 2004.
Zygmunt Bauman, Europe, An Unfinished Adventure, Polity, Cambridge, 2004.
Zygmunt Bauman, Liquid life, Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2005.
Zygmunt Bauman, Work, consumerism and the new poor, Maidenhead, England; New York: Open University Press, 2005.
Zygmunt Bauman, Liquid fear, Cambridge, Malden, MA: Polity Press, 2006.
Zygmunt Bauman, Consuming life, Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2007.
Zygmunt Bauman, Liquid times: living in an age of uncertainty, Cambridge: Polity Press, 2007.
Zygmunt Bauman, The art of life, Cambridge, Malden, Polity Press, 2008.
Zygmunt Bauman, Does ethics have a chance in a world of consumers?, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.
Zygmunt Bauman, 44 Letters from the Liquid Modern World, Polity Press, Cambridge, 2010.
Zygmunt Bauman, This is not a diary, Polity Press, Cambridge, 2012.

Piszą o Baumanie (wybór publikacji w języku angielskim)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Peter Beilharz, Zygmunt Bauman: dialectic of modernity, London, Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2000.
The Bauman reader, [edited by] Peter Beilharz. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2001.
Tony Blackshaw, Zygmunt Bauman, London–New York, Routledge, 2005.
Mark Davis, Freedom and consumerism: a critique of Zygmunt Bauman’s sociology, Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate Pub., 2008.
Michael Hviid Jacobsen, Sophia Marshman & Keith Tester, Bauman beyond postmodernity: critical appraisals, conversations and annotated bibliography 1989–2005, Aalborg, Aalborg University Press, 2007.
[edited by] Michael Hviid Jacobsen, Poul Poder, The sociology of Zygmunt Bauman: challenges and critique, Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, 2008.
[edited by] Anthony Elliott, The contemporary Bauman, London–New York, Routledge, 2007.
Richard Kilminster and Ian Varcoe edited by, New York, Routledge, 1995.
Dennis Smith, Zygmunt Bauman: prophet of postmodernity, Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 1999.

 

Opracowała Małgorzata Szlachetka