Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Źródła historyczne

Dla niektórych osób historia to zbiór dat, faktów, wydarzeń ułożonych w podręcznik. Korzystanie z materiałów źródłowych może zmienić taki punkt widzenia.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Podział ogólnyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W sposób najbardziej ogólny  źródła historyczne możemy podzielić na pierwotne i wtórne:

1. Źródła pierwotne to cegiełki historii. Te ślady ludzkiej przeszłości zawierają się w ideach, zwyczajach, instytucjach, języku (językach), literaturze, wytworach materialnych i innych śladach życia i działalności różnych ludzi.

Materiały źródłowe fascynują bo są prawdziwe i osobiste – historia ma w ten sposób wymiar jednostkowy, ludzki. Używając ich można dotykać życia ludzi, którzy są postaciami historycznymi a jednak zostają ciągle po prostu ludźmi.

2. Źródła wtórne
to przede wszystkim Interpretacja źródeł pierwotnych. To sposób, w jaki historyk poznaje kawałek historii. Tak jak dobra opowieść, dobre opracowanie ukazuje nie tylko historię, ale mówi także coś na temat współczesności. Wybitni historycy pomagają nam dojrzeć aspekty przeszłości oraz kondycji ludzkiej, których nie bylibyśmy w stanie sami odnaleźć.

Historycy często nie są zgodni w interpretacjach. Niektóre fakty są niejednoznaczne. Historycy zadają różne pytania o historię, posiadają różne systemy wartości i do materiałów przystępują z różnymi poglądami na temat świata. Z tych i innych powodów historycy często tworzą różne interpretacje tego samego wydarzenia. Na przykład, wielu historyków uważa Rewolucję Francuską za wynik wiary w wolność, równość i braterstwo, inni postrzegają ją jako rezultat wymogów gospodarczych rozwijającej się klasy średniej.

Podział formalnyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Źródła historyczne nie są ograniczone wyłącznie do materiałów pisanych, takich jak listy, dzienniki, gazety czy wiersze. Takimi źródłami są również: artefakty czyli przedmioty kultury materialnej (obiekty sztuki, naczynia, ubrania, a nawet jedzenie), miejsca (siedziby ludzi, budynki, itp.), dźwięki (muzyka, opowieści, folklor), obrazy (malowidła, zdjęcia, filmy).
Każda pozostałość przeszłości, wszelki ślad istnienia czy działania ludzkiego, które może nas poinformować o minionych wydarzeniach, jest dla nas śladem historii – źródłem, które pozwoli nam odkryć i zrozumieć przeszłość.

Możemy je podzielić, w zależności od rodzaju i treści na następujące grupy:

  • źródła pisane
  • źródła ikonograficzne
  • źródła materialne
  • źródła audiowizualne
  • przekaz ustny.