Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Znaleziska archeologiczne z terenu Lublina

fot. Jacek Jeremicz
Cmentarzysko na Sławinku; fot. Jacek Jeremicz
Na obszarze miasta Lublina i terenach okolicznych dokonano wielu odkryć archeologicznych. Najstarsze z nich datowane są na około trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Poniższe zestawienie prezentuje poszczególne miejsca oraz odkryte na nich znaleziska.

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Główne odkrycia archeologiczneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 

Krężnica Jara – wyjątkowe znalezisko ceramicznej figurki wyobrażającej zaprzęg wołów w jarzmie - kultura pucharów lejkowatych (ok. 3 tys. lat p.n.e)
 

Czechów – wczesnośredniowieczny skarb dirhemów arabskich znaleziony w Lublinie, znany jako skarb z Czechowa (muzeum)


Dąbrowa Las (północna granica) – cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej. Osada kultury przeworskiej, kurhanowe pochówki wczesnośredniowieczne (pogańskie)


Ogród Saski – grób podkurhanowy kultury ceramiki sznurowej


Sławinek – kompleks grobowców megalitycznych - tzw. megadendronów związanych z kulturą pucharów lejkowatych (ok. 3 tys. lat p.n.e). Groby płaskie kultury ceramiki sznurowej – grupy sandomierskiej (jedyne na wschód od Wisły). Cmentarzysko wczesnośredniowieczne XI/XII wiek. Cmentarz XVII/XVIII wiek wraz z mogiłą zbiorową ofiar zarazy


ul. Głęboka 26 – Gliniana 13 – grób kultury ceramiki sznurowej z wiórami i toporkiem krzemiennym


Dolina Czechówki – najstarsze znalezisko numizmatyczne z okolic Lublina - brązowa moneta wyemitowana przez miasto - kolonię grecką Pantikapajon leżące na północnych wybrzeżach Morza Czarnego z IV w. p.n.e.  (kultura pomorska)


Zemobrzyce – znalezisko monety – tetradrachmy paryjskiej Mitrydatesa II emitowanej II - I w.p.n.e.


dno rzeki Bystrzyca – moneta denar Antoninusa Piusa (około II w. n.e.)


zachodnia część śródmieścia Lublina – brązowa moneta cesarza Gateriusa emitowana w latach 305-311 n.e.
 

ul. Lipowa – grób kultury wielbarskiej utożsamianej z plemieniem Gotów datowany na poł. IV - poł. V w. n.e.
 
 
Ponikwoda – kurhanowe pochówki wczesnośredniowieczne (pogańskie)


Stare Miasto:
 

Teatr Stary – odkrycie ziemianki z XIV wieku. 


Zamek Lubelski – kompleks wczesnośredniowieczny z ziemiankami i cmentarzyskiem


wzgórze Czwartek – osada wczesnośredniowieczna  
 

wzgórze Kirkut – osada wczesnośredniowieczna/piętrowy cmentarz żydowski  


ul. Dolna Marii Panny – pozostałości budynku służącego do podgrzewania wody miejskiej (XVII/XIX w.?) 


plac Po Farze – pochówki i pozostałości kościoła  

 
 
Opracowanie: Jacek Jeremicz
 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny, Warszawa 2006, s. 62–67.
Hunicz A., Wybrane zagadnienia badawcze w świetle prac wykopaliskowych na starym mieście w Lublinie, w: L. Krzyżanowski (red.), Archeologia w rewaloryzacji starego miasta w Lublinie, Lublin 1981, s. 14–19.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe