Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zenon Kononowicz

Malarstwo Kononowicza, wywodzące się z postimpresjonistycznego koloryzmu, określają jego wczesne pejzaże zuławskie, których najbardziej charakterystyczna cechą była "ogromna świeżość i wrażliwość odczuwania przyrody" (A. Wieczorkiewicz, 1934 r.) oraz późniejsze o 20 lat obrazy prezentowane w Lublinie na wystawie w 1958 r. i w warszawskiej "Zachęcie" w 1960 r., "malowane pospiesznie, z nieokiełzanym temperamentem, złożone z drgających, wibrujących smużek o znacznej rozpiętości waloru i koloru" (T. Dobrowolski, 1964 r.).

Artysta wypowiadał się najczęściej w pejzażach, martwych naturach i aktach. Obok malarstwa uprawiał rysunek impresyjny, syntetycznie określający kształty obrazowanych postaci i przedmiotów.


 

Źródło:
Słownik biograficzny m. Lublina

 

 

Bibliografia:

1. Czartoryska Urszula: U Władysława Filipiaka, nr 9 s.2. - Taż. U Lucjana Pakulskiego, nr 11 s.2. - [Ludwiński Jerzy] J. L.: U Jarosława Łukawskiego, nr 12 s. 2. - Czartoryska U.: U Zenona Konowicza, nr 13 s. 2. - J. L.: U Eugeniusza Waleszyńskiego, nr 14 s. 3. - Czartoryska U.: U Piotra Wollenberga, nr 17 s. 3. - Taż: U Józefa Abramowicza, nr 21 s. 3.

2. Kamiński Ireneusz J[an]: Pasja i pokora. Próba opisania życia i twórczości Zenona Kononowicza. Kamena 1970 nr 2 s. 3, il.

3. Miernowska Krystyna: Wystawa malarstwa Zenona Kononowicza [w Lublinie]. - Kamena 1958 nr 20 s. 7, ilustr.

4. Miernowski Kazimierz: Wystawa prac Z[enona] Kononowicza. - Gaz. lubel. 1946 nr 85 s. 6.

5. Lameński Lechosław. Lubelscy koloryści. - Jan Karmański, Zenon Kononowicz, Władysław Filipiak. - Streszcz. ang. - Fot. // Rocz. Hum. - T. 47 (1999), z. 4, s. 241-258.

6. Nie spełniony testament Bosego [Zenona Kononowicza]. Kur. Lub. 1980 nr 226 s. 3 il.

7. Tropami Bosego [Zenona Kononowicza]. Kur. Lub. 1980 nr 78 s. 4 il.

8. Wrażenia z jesiennej wystawy obrazów malarzy Okręgu Lubelskiego. - Kamena 1954 nr 4 s. 50-51.

9. Z wędrówek po pracowniach plastyków. - Kult. i Życie 1955.

10. Zenon Kononowicz (Kanon). - Prz. artyst. 1949 nr 7/9 s. 15. Nagroda plastyczna m. Szczecina dla Z. Kononowicza.

 

 


Zobacz >>> I.J. Kamiński o Zenonie Kononowiczu (Fragmenty tekstu z eseju I.J. Kamińskiego "O sztuce w Lublinie")

Zobacz >>> Notka biograficzna ( ze Słownika biograficznego miasta Lublina )