Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zbigniew Stepek

Ur. 1932 r. w Rzeszowie, w 1956 r. ukończył filologię polską na KUL i rozpoczął pracę w lubelskiej rozgłośni. Swoje ambicje dziennikarskie realizował w takich gatunkach jak: audycje literackie, felietony, kroniki kulturalne, magazyny, słuchowiska i reportaże. Z zamiłowania alpinista. Zginął 17.08.1973 roku w Himalajach.


Wybór audycji

„O powstaniu UMCS” [1959]
Wywiad z Konstantym Strawińskim obrazującym powstanie i pierwsze lata działalności UMCS. Osoby: Kazimierz Kalinowski, Jan Lubieniecki, Józef Parmas, Janusz Domaniewski, Konstanty Strawiński

„Nie opadną złote liście z drzew” [1962]
Wspomnienia Seweryna Malmowa o obozie na Majdanku

„Reportaż nagrany nocą” [1963]
Dozorca z budowy, Stanisław Kiec opowiada o swojej nocnej pracy

Pierwsze święto” [1963]
Bronisława Wajszczuk opowiada o niszczeniu księgozbioru przez Niemców i organizacji bibliotekarstwa o wojnie – pierwsze Święto Książki 3-4.XII.1944

Czterdzieści cztery” [1964]
Faktomontaż na podstawie prasy, która ukazała się między 21.VII a 31.XII.1944 roku; teksty z 15 gazet, m. in. „Rzeczpospolitej”, „Zagonu Ojczystego”, „Robotnika


30- lecie Kameny [1964]
Redaktor Kameny opowiada o dziejach pisma

Nazywam się Piekosiński” [1965]
Opowieść człowieka, którego matka przerzuciła przez druty w obozie dla wysiedleńców z Zamojszczyzny

Wspomnienia 1-Majowe
Stanisława Przytyk, rewolucjonistka lubelska opowiada o działalności ZMS i 1 Maja

Tu rozgłośnia Majdanek” [1966]
Rekonstrukcja pierwszej audycji wygłoszonej przez tubę w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Lubelskie rozmaitości literacko - muzyczne” [1967]
Panorama kultury lubelskiej: B. Łazuka, P. Szczepanik, J. Fedorowicz, M. Makarski, H. Gawarecki, Z. Kośmiński

Wspomnienia Wandy Papiewskiej” [1967]
Siostra opowiada o życiu J. Hempla

Maria i Piotr”[1967]
Słuchowisko na podstawie I aktu dramatu „Listy nienapisane

 

Wspomnienie Zofii Miernowskiej o Józefie Czechowiczu [1968]

 

Ocalona z transportu śmierci” [1968]
Historia ocalenia Duni Goldbrum przez mieszkańców powiatu biłgorajskiego: Stanisława Kundlickiego, Janusza Petera, Jana Morgola, Jana Marca

 

Lubelski poradnik łazika” [1968]
Cyganie, Czarcia łapa, kamienica Celejowska, Donżon zamkowy, dywersja, Dubienka, Dąb Staruszek, Erwin Stanek, najsłynniejsza broda, alfabet piosenki – Michaj Burano

Studenci” [1968]
Utrzymane w serwilistycznym tonie wypowiedzi o PRL-u poprzez pryzmat „marca”

 

Wstawki archiwalne z kronik kulturalnych [1969]
Odsłonięcie pomnika J. Czechowicza, Maria Bechczyc- Rudnicka wspomina Lublin w 1944 roku; teatr studencki AM Dren 59; orkiestra kolejowa

Wokulski w Lublinie” [1969]
Opowieść o pobycie Bolesława Prusa w Lublinie; pierwowzór Wokulskiego - lubelski kupiec Feliks Pawłowski


„Drukarze” [1969]
O pracy lubelskich drukarzy w pierwszych dniach po wyzwoleniu 1944 r.

Ballada o tamtych dniach” [1970]
Słuchowisko, którego akcja toczy się w Lublinie w 1944 roku w rozgłośni „Pszczółka”

Dyskusja studentów o 1968 roku” [1970]
Wypowiedzi działaczy o „marcu” i jego przyczynach: bananowa młodzież narzuca swoje zdanie większości...

Mówi komendant miasta” [1970]
Komendant miasta Lublin z 1939 r. Emil Czapliński wspomina... 

Inbadczan” [1971]
Słuchowisko, wg. Arkadego i Borysa Strugackich „Poniedziałek zaczyna się w sobotę”, reż. Kazimierz Braun, wyk.: W. Wiszniewski, E. Wohl, A. Aleksander, K. Siedlicki, Z. Górski

Synowie” [1971]
Historia matki wygnanej przez synów z domu

Lata i ludzie” [1972]
Cykl wspomnień o działalności organizacji komunistycznych w Polsce, wspomnienia członków PPR-u pracujących w urzędach bezpieczeństwa i milicji – St. Długosz, Sz. Kudła, T. Duda

Wiejska biblioteka” [1972]
Jan Kędzierski, chłop – samouk jako przykład humanisty. Pracuje jako wiejski bibliotekarz

Jedna izba przedmieścia” [1792]
Skandaliczne warunki mieszkaniowe dziesięcioosobowej rodziny w Kraśniku – Jan Klecha

Był sad, czyli apokalipsa” [1973]
Walka człowieka w obronie sadu przeciw zającom, Tomasz Poleszak

Brygada El” [1976]
Brygada montująca słupy przy elektryfikacji wsi