Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zaułek Hartwigów w Lublinie

Schody zbudowane w 1874 roku w celu połączenia ulicy Kowalskiej i placu Rybnego. W 2004 roku przestrzeń otrzymała imię Zaułka Hartwigów.

Szyld Zaułka Hartwigów w Lublinie
Szyld Zaułka Hartwigów w Lublinie (Autor: Zętar, Joanna)

Zaułek Hartwigów – przestrzeń na obszarze Starego Miasta w Lublinie. Jest to przejście łączące ulicę Kowalską z placem Rybnym. Nazwa miejscu została nadana w 2004 roku na cześć jednej z najważniejszych lubelskich rodzin – rodziny Hartwigów.

Zaułek Hartwigów powstał w miejscu, gdzie kiedyś była zlokalizowana cloaca maxima, czyli otwarty kanał odpływowy zbierający wody opadowe i nieczystości z terenu Starego Miasta. W związku z częstymi awariami kanału, w 1835 roku kanał został zamieniony na kanał podziemny. W 1874 roku zbudowano ponad nim schody, które istnieją do dziś.

W 2004 roku z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” schody zostały nazwane Zaułkiem Hartwigów w celu upamiętnienia jednej z najważniejszych lubelskich rodzin. Wybór ten nie był przypadkowy – miejsce było wielokrotnie fotografowane przez Edwarda Hartwiga.

Po nadaniu nazwy Julia Hartwig dedykowała temu miejscu esej Radość z Zaułka opublikowany w wydawnictwie Zaułek Hartwigów.

Radość z Zaułka to historia rodzinna opisana przez Julię Hartwig, rozpoczynająca się od zdania:

Kim są ci Hartwigowie, którym przypisany został piękny zaułek łączący ulicę Kowalską z placem Rybnym w Lublinie? Nazwę ulicy nosi zazwyczaj jedna osoba, wybrana i uznana za godną tego wyróżnienia. A tu mowa jakby o rodzinie, spróbujmy więc o rodzinie Hartwigów coś więcej powiedzieć.

 

Rodzina Hartwigów
Rodzina Hartwigów (Autor: nieznany)

Historia rodziny została też opisana w wierszu Niepotrzebne skreślić.

Nie możemy się skarżyć na zapomnienie lub brak uznania. Ale z pewnością najpiękniejsza jest ta chwila, kiedy satysfakcji udzielają nam ludzie związani z tym, co nam bliskie, z naszym rodzinnym miastem. Dlatego z taką radością cała nasza rodzina przyjęła ten dar, jakim było nazwanie Zaułka Hartwigów w Lublinie.

Julia Hartwig, Radość z Zaułka

Zaułkowi Hartwigów swój esej poświęcił też Alfred Wierzbicki