Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zabytki archeologiczne z czasów Unii Lubelskiej

Podczas badań archeologicznych prowadzonych w Lublinie były odnajdowane zabytki związane z czasem Unii Lubelskiej. Prezentujemy zabytki z trzech miejsc, które stanowiły ważne punkty miasta w XVI wieku: dawnej fosy przy Bramie Krakowskiej, kościoła pobrygidkowskiego pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Narutowicza i obecnego Placu Litewskiego. Wszystkie wspomniane zabytki są przedmiotami metalowymi i można je podzielić na dwie grupy: monety oraz inne przedmioty.

Ostroga z XVI wieku
Ostroga z XVI wieku (Autor: Grabowska, Katarzyna; Grabowski, Michał)

Wśród monet pozyskanych z badań archeologicznych fosy przy Bramie Krakowskiej możemy wyróżnić numizmaty władców: Polski i Litwy, Prus, Niemiec oraz Węgier. Są wśród nich różne nominały; denary, grosze, krajcary, halerze. Jedna moneta posiada datę wybicia wskazującą na rok zawarcia Unii– 1569. 

Monety odkryte w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej były wybite przez władców Polski i Litwy, Prus oraz Śląska. Wśród denarów, szelągów i półgrosza część była fałszywa.

Z małej liczby trzech numizmatów odkrytych na Placu Litewskim dwa należały do władcy polskiego a jedna do księcia Palatynatu. Wśród odkrytych nominałów: trzeciaka (ternar), szeląga oraz 2 krajcarów nie było monet fałszywych.  

Poza monetami odkryto takie zabytki jak klamry do książek - w fosie oraz na Placu Litewskim, a także ostrogę– na Placu Litewskim. W fosie odkryto ponadto szalkę wagi z wybitymi literami HP oraz plombę którą sygnowano tekstylia z częściowo zachowanym napisem. 

Trójwymiarowe wersje zabytków: