Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wydawnictwo Vademecum (1984–1986)

Wydawnictwo Vademecum zostało założone przez Wiesława Ruchlickiego i Zygmunta Kozickiego. W latach 1984–1986 wydało 11 książek.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Działalność wydawnictwa VademecumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Druk broszury Władimira Bukowskiego Pacyfiści kontra pokój miał miejsce w domu w okolicach ulicy Zemborzyckiej. Finansowany był z bliżej nieokreślonych źródeł kwotą 200 dolarów. Dla zmylenia Służby Bezpieczeństwa książeczka była antydatowana na 1981 rok i jako miejsce wydania podano Szczecin. Drukowano również w domu Jerzego Lewczyńskiego przy ulicy Nałęczowskiej w Lublinie. Tam powstała książka Dialog za drutem kolczastym.

Wydawnictwo funcjonowało do 1986 roku. Okoliczności zakończenia działalności opisał Zygmunt Kozicki: „Vademecum było w pewnym sensie powiązane ze „Spotkaniami”, a nam nie układała się współpraca z kierownictwem „Spotkań”, więc w kwietniu lub maju 1986 roku w czasie rozmowy mojej i Wiesława Ruchlickiego z Januszem Krupskim, postanowiliśmy, że zamykamy wydawnictwo Vademecum. Wtedy Ruchlicki związał się z Funduszem Inicjatyw Społecznych”1 .

Publikacje wydawnictwa VademecumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Władimir Bukowski, Pacyfiści kontra pokój. Nowy list do narodów zachodnich, 19842.
Paweł Księski, Wiersze i rysunki, 19843.
Wiaczesław Czornowił, Borys Penson, Dialog za drutem kolczastym; Guzel Amalrik, Spotkanie w łagrze, 19844.
Gleb Jakunin, Rosyjski kościół prawosławny. Perspektywy religijnego odrodzenia Rosji, 19855.
Jakub Karpiński, Mowa do ludu. Szkice o języku polityki, 19856.
Zdzisław Łapiński, Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza, 19857.
Igor Golomstok, Język artystyczny w warunkach totalitarnych, 19858.
Ernest Skalski, Jałta – 40 lat później, 19859.
Michael Charlton, O źródłach zimnej wojny, 198610.
Wiaczesław Czornowił, Borys Penson, Dialog za drutem kolczastym; Guzel Amalrik, Spotkanie w łagrze, 198411.
Galina Sieriebriakowa, Huragan, ok. 198612.

Opracował Łukasz Kijek

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Ewa Kuszyk-Peciak, Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983–1989. Wybrane wydawnictwa książkowe, Lublin 2003, s. 96 [praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Wrony w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS].

2 Sitodruk, jako miejsce druku błędnie podano Szczecin, cena 80 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9573, [dostęp: 27.09.2016].

3 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=VADEMECUM&NU=01&DD=9, [dostęp: 27.09.2016].

4 Sitodruk, cena 90 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=15&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10742, [dostęp: 27.09.2016].

5 Sitodruk, cena 100 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=1&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10248, [dostęp: 27.09.2016].

6 Sitodruk, cena 200 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=36&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10388, [dostęp: 27.09.2016].

7 Sitodruk, cena 170 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=56&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9577, [dostęp: 27.09.2016].

8 Sitodruk, cena 100, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=25&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11265, [dostęp: 27.09.2016].

9 Cena 150 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=96&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5881, [dostęp: 27.09.2016].

10 Sitodruk, cena 200 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=13&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10755, [dostęp: 27.09.2016].

11 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=VADEMECUM&NU=01&DD=3, [dostęp: 27.09.2016].

12 Sitodruk, cena 250 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=95&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5822, [dostęp: 27.09.2016].