Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wydawnictwo Niezależne CiS (1984–1989)

Wydawnictwo Niezależne CiS, czyli Czyn i Słowo, powstało w Nałęczowie i funkcjonowało w latach 1984–1989. Jego twórcami byli Wojciech Janek i Stanisław Mikowski. Wydrukowano dziewięć książek.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Działalność Wydawnictwa Niezależnego CiSBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Założycielami wydawnictwa i pierwszymi drukarzami (do 1985 roku) byli Wojciech Janek, wówczas student KUL na kierunku ekonomia1, i Stanisław Mikowski. Po 1985 roku drukowali: Andrzej Kula i Paweł Kula (1985–1987), Andrzej Gorgol, wtedy student Wydziału Prawa i Administracji UMCS2, z grupą studentów w Lublinie (1986–1987), Dariusz Kocuń, wówczas aktywny student UMCS na kierunku historia3 (1986–1987) oraz Eliza, Stanisław i Piotr Jankowie (1987–1989).

Poza Nałęczowem drukowano, z wykorzystaniem sitodruku, w Lublinie i w Poniatowej Wsi. Kolportaż prowadził Andrzej Gorgol. Nakład poszczególnych książek wydawnictwa oszacowano na 1500–2000 egzemplarzy. Poza własnymi publikacjami drukowano okresowo pismo „Solidarność Kolejarzy”, książkę dla pisma „Solidarność Nauczycielska” oraz ulotki dla Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”4.

Publikacje Wydawnictwa Niezależnego CiSBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sławomir Mrożek, Donosy, 19845.
Jan Ciechanowski, O genezie i upadku II Rzeczypospolitej, 19866.
Jacek Kuroń, Polityka i odpowiedzialność, 19867.
Kazimierz Pużak, Wspomnienia 1939–1945, 19878.
Czesław Straszewicz, Turyści z bocianich gniazd, 19879.
Tadeusz Żenczykowski, Samotny bój Warszawy, 198710.
Trybuna. Kwartalnik polityczny. Londyn. Wybór z artykułów z nr. 50–56 z lat 1985–1987, 198811.
Marek Hłasko, Sowa córka piekarza, 198812.
Marek Hłasko, Piękni dwudziestoletni, 198813.

Książka Czesława Straszewicza ukazała się w ramach międzywydawniczej inicjatywy „Biblioteka Literatury Emigracyjnej”, której patronował Fundusz Inicjatyw Społecznych.

 

Opracował Łukasz Kijek

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Marcin Dąbrowski, Wojciech Janek, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Wojciech_Janek, [dostęp: 27.09.2016].

2 Marcin Dąbrowski, Andrzej Marek Gorgol, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Marek_Gorgol, [dostęp: 27.09.2016].

3 Marcin Dąbrowski, Piotr Dariusz Kocuń, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Dariusz_Piotr_Kocu%C5%84, [dostęp: 27.09.2016].

4 Marcin Dąbrowski, Region Środkowo-Wschodni, [w:] NSZZ Solidarność, t. 7, s. 565.

5 Cena 80 zł, http://www.m-ws.pl/bibula_/bzmr.html, [dostęp: 27.09.2016].

6 Cena 100 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=14&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10780, [dostęp: 27.09.2016].

7 Cena 600 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=51&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9867, [dostęp: 27.09.2016].

8 Cena 470 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=90&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8221, [dostęp: 27.09.2016].

9 Cena 700 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=102&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6258, [dostęp: 27.09.2016].

10 Cena 450 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7541, [dostęp: 27.09.2016].

11 Cena 550 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=107&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5768, [dostęp: 27.09.2016].

12 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=30&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36739, [dostęp: 27.09.2016].

13 Cena 1000 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=30&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36739, [dostęp: 27.09.2016].