Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wojtas Marian (ur. 1925 r.)

   

Spis treści

[RozwińZwiń]

ŻyciorysBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Marian Wojtas urodził się 21 Listopada 1925 roku we wsi Michalów w powiecie tomaszowskim. Pięć oddziałów szkoły podstawowej ukończył w sąsiedniej wsi Wożuczyn, oddział szósty i siódmy w Rachaniach. Do gimnazjum i liceum uczęszczał w Tomaszowie Lubelskim, gdzie był również członkiem gimnazjalnego zarządu koła Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”.

 

Od 1940 – 44 roku pracował w Cukrowni w Wożuczynie. W 1947 roku rozpoczął studia na KUL-u, a 1951 r. obronił pracę dyplomową i uzyskał stopień magistra filozofii (1947-51).

 

W czasie studiów i po studiach pracował w Archiwum Państwowym w Lublinie (1949 – 52). W 1990 roku przeszedł na emeryturę.

Jest autorem wielu cenionych publikacji dotyczących historii Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie i w całym kraju. Pięć tomów Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich autorstwa Pana Mariana trafiło do bibliotek w kraju i za granicą, m.in. w USA (Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie).

Obecnie jest członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Lublinie. Przez jedną kadencję był również wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie. Jest także członkiem Prezydium Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie

Relacja świadka historiiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Atmosfera i wydarzenia przed wybuchem wojny
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Bataliony Chłopskie
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]

„Cud lubelski”
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Cyganie
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Dzieciństwo i szkoła
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


„Kluby taniej książki”
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Nowy system i pochody pierwszomajowe
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Początek zagłady Żydów
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Przyjazd do Lublina i rozpoczęcie studiów
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Refleksja
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Relacje katolików z prawosławnymi
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Remont Starego Miasta
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Rodzina
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Tomaszów Lubelski przed wybuchem wojny
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Wiec na Miasteczku Akademickim i refleksja o Polsce
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Wydarzenia wojenne
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Wygląd powojennego Lublina
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]


Żydzi w okresie międzywojennym
>>> czytaj fragment relacji świadka historii [TEKST]