Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Władysław Panas – Władysław Panas w Bramie Grodzkiej

Wystąpienia i wykłady prof. Władysława Panasa w ramach działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN".

 

 

Prof. Władysław Panas w Bramie Grodzkiej podczas spotkania z Arturem Szlosarkiem, wrzesień 2002 roku,
fot. Marta Kubiszyn

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

1992Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 października

Spotkanie z cyklu spotkań z Władysławem Panasem. Tematem były rozważania na temat syntetyki i kultury pogranicza oraz istoty wielokulturowości.

 

>>> posłuchaj wypowiedzi Władysława Panasa o znaczeniu wielokulturowości w historii

 

15–19 listopada

Sesja w Drohobyczu poświęcona osobie Brunona SchulzaBrunonowi Schulzowi (1892–1942) w setną rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

W programie wykład Władysława Panasa: Bruno – kabalista (18 listopada)

 

>>> posłuchaj o związkach prof. Władysława Panasa z Drohobyczem
 

1993Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

26–28 maja

Sesja Józef Czapski – życie i dzieło

W programie dyskusja o życiu Czapskiego z udziałem Władysława Panasa.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz publikację wydaną z okazji sesji

1994Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

16–17 maja

Sesja Spotkanie z Prawosławiem

W programie wykład Władysława Panasa Czytanie ikony.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> posłuchaj wykładu profesora Władysława Panasa o ikonie

 

14–16 grudnia

Sesja Żydzi lubelscy

W programie wykład Władysława Panasa Widzący z Lublina wygłoszony w dniu 16 grudnia.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> przeczytaj transkrypcję wykładu Władysława Panasa o Widzącym z Lublina

 

1995Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

24–27 września

Sesja Pamięć – Miejsce – Obecność

W programie wykład Władysława Panasa Brama.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> obejrzyj wykład Władysława Panasa Brama

>>> czytaj tekst Władysława Panasa Brama

 

1996Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

29–31 maja

III Spotkanie z Prawosławiem

W programie wykład Władysława Panasa Odczytać ikonę.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> posłuchaj wykładu Władysława Panasa o ikonie

 

27–29 listopada

Sesja Brama Pamięci – miasto żydowskie

W programie promocja książki Władysława Panasa Pismo i rana prowadzona przez Monikę Adamczyk-Garbowską (29 listopada).

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> czytaj książkę Władysława Panasa Pismo i rana

1997Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 lutego

Prof. Panas był uczestnikiem projektu „Dom – wystawa Grodzka 19"

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

1998Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Grudzień
Spotkanie wigilijne w Bramie Grodzkiej.

1999Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

9 września

Sesja Czytanie Czechowicza

W programie sesji wykład Władysława Panasa W krainie purpurowego mitu. Prolegomena do przyszłych studiów nad Poematem Józefa Czechowicza.

 

>>> wysłuchaj wykładów Władysława Panasa o twórczości Czechowicza >>> część 1 >>> część 2

 

20 września

Prezentacja makiety kompleksu Starego Miasta w Lublinie przed komisją, w której skład wchodził Władysław Panas.


>>> posłuchaj fragmentu wypowiedzi profesora podczas obrad komisji

 

22 października

Wieczór pamięci Janosa Pilinszky'ego (prof. Panas był uczestnikiem spotkania).

 

Grudzień

Spotkanie wigilijne w Bramie Grodzkiej.

2000Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

6 czerwca

Promocja albumu Bramy nieba. Bożnice murowane

Spotkanie z autorami Marią i Kazimierzem Piechotkami (prof. Panas był uczestnikiem spotkania).

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"
 

 

16 września

Prof. Panas był uczestnikiem Misterium „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie".

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

 

26 października

Spotkanie z Krzysztofem Pomianem (prof. Panas był uczestnikiem spotkania).

2001Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

15 marca

„Urodziny Czechowicza" – 98 rocznica urodzin poety

Władysław Panas uczestniczył w uroczystości odsłonięcia Jednodniowego Pomnika Józefa Czechowicza.

Podczas uroczystości w Bramie Grodzkiej Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> posłuchaj Władysława Panasa odczytującego fragment Poematu o mieście Lublinie

 

24 maja 

„Podróż między wierszami" – spotkanie z poezją Agaty Tuszyńskiej (prof. Panas był uczestnikiem spotkania)

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

17–20 czerwca
Festiwal sztuki „W kręgu Bramy" – Noc Świętojańska

 

20 czerwca

Prof. Panas uczestniczył w budowie pieca chlebowego podczas „Misterium ul. Szerokiej".

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz film z budowy pieca chlebowego

 

21 września

Wieczór autorski Jana Marii Kłoczowskiego (prof. Panas był uczestnikiem wieczoru).

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

29 września

Misterium dzwonu św. Michała (prof. Panas był uczestnikiem misterium)

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2002Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

15 marca

„Urodziny Czechowicza" – 99 rocznica urodzin poety

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie oraz opowiedział o swoich związkach z Lublinem.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz Władysława Panasa czytającego Poemat o mieście Lublinie

 

24 czerwca

Promocja książki Władysława Panasa Bruno od Mesjasza

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

9 grudnia

Spotkanie autorskie z Arturem Szlosarkiem

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: prof. Władysław Panas i dr Paweł Próchniak.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

2003Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

20 lutego

Promocja czasopisma „Scriptores, nr 27 (1/2003), (prof. Panas był uczestnikiem spotkania promocyjnego).

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN

 

15 marca

Urodziny Czechowicza – setna rocznica urodzin poety

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

13 lipca

„Noc z Czechowiczem" – spacer trasą Poematu o mieście Lublinie

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2004Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

15 marca

„Urodziny Czechowicza" – 101 rocznica urodzin poety

Władysław Panas odczytał fragment Poematu o mieście Lublinie

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

18 maja

Promocja książki Władysława Panasa Oko cadyka

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>>posłuchaj fragmentu wypowiedzi prof. Władysława Panasa podczas promocji

 

2 lipca

„Noc z Czechowiczem" – II spacer trasą Poematu o mieście Lublinie

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

Książki wydane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” dedykowane prof. PanasowiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Scriptores” nr 33
Lublin jest księgą.
Władysława Panasa opisywanie Lublina

(2009)

„Scriptores” nr 37
Lublin jest księgą.
Czytanie Czechowicza
(2009)

Czytanie Czechowicza
(2001–2010)

(2010)

Artystyczne i animatorskie
działania w przestrzeni
miasta związane z Pamięcią

(2010)

 

 

Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz upamiętnienia osoby Władysława Panasa.Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

2006

styczeń

Rozpoczęcie prac przy porządkowaniu archiwum prof. Władysława Panasa.

 

>>> czytaj więcej o archiwum prof. Władysława Panasa

 

6 września

Uroczyste otwarcie zaułka Władysława Panasa

Nadanie schodom biegnącym od placu Po Farze ku ulicy Podwale imienia zmarłego w styczniu 2005 roku profesora – literaturoznawcy i miłośnika Lublina. Podczas otwarcia został odczytany wiersz ks. Alfreda Wierzbickiego pt. Zaułek Władka Panasa.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> zobacz film z uroczystości otwarcia zaułka Władysława Panasa

 
Promocja książki Znak kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza

Po uroczystym otwarciu zaułka Władysława Panasa w Bramie Grodzkiej odbyła się promocja najnowszej publikacji Teatru NN, wydanej dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego Znak Kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza. Fragmenty autorstwa Władysława Panasa.

Spotkanie prowadzili Andrzej Tyszczyk, Paweł Próchniak i Paweł Panas.

 

>>> zobacz wypowiedź Pawła Próchniaka z promocji książki Znak kabalistyczny

>>> przeczytaj książkę Znak kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza

 

2008

24 stycznia

PANAS.Teatr.pl
Prezentacja serwisu internetowego poświęconego sylwetce i twórczości prof. Władysława Panasa

W trzecią rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa została uruchomiona nowa strona internetowa, na której zostały udostępnione materiały tekstowe, ikonograficzne, audio oraz wideo, związane z dorobkiem wybitnego krytyka i wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bezpośrednio po prezentacji serwisu w Galerii Michałowski odbył się wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej profesorowi. Zostały pokazane fotografie z prywatnych kolekcji Grzegorza Józefczuka, Zbigniewa Lemiecha i Bartłomieja Michałowskiego.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2009

23 stycznia

Promocja „ScriptoresWładysława Panasa opisywanie Lublina

Prezentacja najnowszego wydania „Scriptores” (nr 33, t. 1) poświęconego lubelskim tekstom prof. Władysława Panasa. Teksty zgromadzone w publikacji to przede wszystkim eseje Oko cadykaJeździec niebieskiDaas, a także wypowiedzi i wywiady udzielane przez niego na temat historii miasta Lublina i jego wyjątkowych miejsc. 

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> czytaj „Scriptores" nr 33, t. 1

>>> obejrzyj film z promocji 33. numeru „Scriptores"

 9 września

Promocja ScriptoresPanas. Czytanie Czechowicza

Druga publikacja poświęcona Władysławowi Panasowi, a czwarta poświęcona Józefowi Czechowiczowi. Zawiera teksty krytyczne, szkice, eseje Władysława Panasa i materiały z sesji poświęconej Józefowi Czechowiczowi w 60. rocznicę śmierci. W 37. numerze „Scriptores” znalazły się m.in. opracowane materiały audio i wideo oraz wypowiedzi prof. Panasa na temat Czechowicza.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

>>> czytaj „Scriptores" nr 37, t. 2

 

 

2010

24 stycznia

Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci prof. Władysława Panasa w 5 rocznicę śmierci

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

2011

24 stycznia 

Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci prof. Władysława Panasa

Podczas spotkania dr Wiktorii Durkalewicz z Uniwersytetu w Drohobyczu wygłosił wykład pt. Podstawą obcowania jest Pamięć. O Władysława Panasa semiotycznej wizji kultury.

 

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN"

 

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe