Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Witold Kasperski

 

1909-1975

 

Czechowicz wyraził się o nim w liście do Jaworskiego, że “coś w nim jest większego, czystszego, niż w byle Ciesielczukach na wioski ton nastrojonych”. Poeta, ten krajobraz wiejski uczynił podstawową substancją swoich wierszy, o czym świadczą takie tytuły, jak chociażby: Poranek, Bzy, Kołowrót lata, Burza. Motywy krajobrazowe służą także Kasperskiemu do wprowadzenia problematyki metafizyczno-religijnej, ale przybierają one kształt zbyt retoryczny, deklamacyjny, bez piętna własnych przeżyć czy przemyśleń.

 

Niezbyt odkrywczy charakter miały również erotyki Kasperskiego. Nawet mało wymagający krytycy wyrażali przekonanie, iż poezja Kasperskiego nacechowana była tradycjonalizmem oraz że jej strona formalna nasuwa więcej zastrzeżeń. Zresztą wymienione zbiory wierszy objęły właściwie całość jego poetyckiego dorobku. Później Kasperski zerwał z poezją prawie zupełnie.

 

Wybrane tomiki:
Dębowe progi (1932)
Fale mojej rzeki (1933)
Przemiany (Lublin 1936)
 


Źródło: Kłak T., Miasto poetów, Poezja lubelska 1918-1939.